Kategorija

Savaitės Naujienų

1 Židiniai
Kaip sužinoti dujų suvartojimą namų šildymui
2 Židiniai
Dujotiekio grindų šildymo įrengimo variantai tai patys
3 Radiatoriai
Kaimo namų oro šildymas: įgyvendinimo galimybės, privalumai ir trūkumai
4 Židiniai
DIY vandenilio šildymas
Pagrindinis / Katilai

Kaip skaičiuojamas šildymo mokestis daugiabučiuose namuose?


Mokestis už centralizuoto šildymo paslaugas tapo svarbiausia daugiabučių nuomininkų šeimos biudžeto išlaidų sąmata. Todėl padidėjo vartotojų, norinčių suvokti sudėtingą mokėjimo už šilumos energiją skaičiavimo metodą, skaičius. Mes stengsimės aiškiai paaiškinti, kaip apmokestinimas už šildymą skaičiuojamas privačiame ir daugiabučiuose namuose pagal galiojančias taisykles ir taisykles.

Koks mokėjimo būdas pasirinkti skaičiavimui

Labai paprasta apskaičiuoti komunalinių paslaugų gavėjo nurodytą karšto ir šalto vandens kainą: skaitiklio rodmenys padauginami iš patvirtinto tarifo. Ne taip su šiluma - skaičiavimo tvarka priklauso nuo daugelio veiksnių:

 • namo šilumos energijos skaitiklio buvimas ar jo nebuvimas;
 • ar individualių šilumos skaitiklių atsižvelgia į visų patalpų šildymą be išimties;
 • kaip sumokėti - žiemos metu ar ištisus metus, įskaitant vasarą.

Pastaba Sprendimą dėl mokėjimo už šildymą vasaros laikotarpiu priima vietos valdžios institucija. Rusijos Federacijoje sukaupimo metodo pasikeitimą patvirtina valstybės valdymo organas (pagal nutarimą Nr. 603). Kitose buvusios TSRS šalyse problemą galima išspręsti kitais būdais.

Rusijos Federacijos teisės aktai (Būsto kodeksas, Taisyklės Nr. 354 ir naujas dekretas Nr. 603) leidžia apsvarstyti mokestį už šildymą penkiais skirtingais būdais, priklausomai nuo pirmiau išvardytų veiksnių. Jei norite suprasti, kaip konkrečiu atveju apskaičiuojama mokėjimo suma, pasirinkite parinktį iš toliau pateiktų parinkčių.

 1. Daugiabučiuose namuose nėra įrengti matavimo prietaisai, mokestis už šilumą gaunamas tarnybos laikotarpiu.
 2. Tas pats, tačiau šiluma mokama tolygiai per metus.
 3. Gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose ant įvesties įrengiamas kolektyvinis matuoklis, šilumos laikotarpiu imamas mokestis. Apartamentuose gali būti atskiri prietaisai, tačiau į jų rodmenis neatsižvelgiama, kol šilumos skaitikliai neužregistruos visų patalpų šildymo be išimties.
 4. Tas pats, kai naudojami ištisus metus mokėjimai.
 5. Visose patalpose - gyvenamosiose ir techninėse - yra įrengti dozavimo prietaisai, o namo indikatorius turi sunaudotą šilumos energiją. Taikomi 2 mokėjimo būdai - ištisus metus ir sezoniniai.

Pastaba Gyventojai Ukrainos ir Baltarusijos Respublikos tikrai suras tarp jų tinkamas galimybes, kurios atitiktų šių šalių įstatymus.

Ši schema atspindi dabartines centralizuoto šildymo paslaugų kaupimo galimybes.

Dėl buto šilumos skaitiklių įrengimo ir tokios apskaitos pranašumų aprašyta atskirame straipsnyje. Čia mes siūlome kiekvieną metodą apsvarstyti atskirai, kad kuo labiau išspręstų problemos sprendimą.

1 variantas - šildymo sezono metu mes mokame be šilumos skaitiklių

Technikos esmė yra paprastas: sunaudojama šilumos suma ir mokėjimo suma skaičiuojama nuo bendro būsto ploto, atsižvelgiant į visų kambarių ir ūkinių pastatų kvadratą. Kiek yra buto šildymas šiuo atveju, nustatoma formulė:

 • P - mokėtina suma;
 • S - bendras plotas (nurodytas buto ar privataus pastato techniniame pastate), m²;
 • N - tai 1 kvadratinio metro šilumos per kalendorinį mėnesį šildymo sparta, Gcal / m²;
 • T tarifas - 1 Gcal šiluminės energijos kaina.

Nuoroda. Komunalinių paslaugų tarifus gyventojams nustato valdžios institucijos. Šildymo spartoje atsižvelgiama į šilumos gamybos ir centralizuotų sistemų (vamzdynų, siurblių ir kitos įrangos remontą ir techninę priežiūrą) išlaidas. Specifines karščio normas (N) nustato speciali komisija, priklausomai nuo klimato kiekviename regione.

Norint tinkamai atlikti skaičiavimus, nustatykite įmonės, teikiančios paslaugą, įstaigoje nustatyto tarifo ir šilumos tarifo dydį vienam ploto vienetui. Pirmiau pateiktoji formulė leidžia apskaičiuoti vieno kvadratinio metro apšildymo buto ar privataus gyvenamojo būsto, prijungto prie centralizuoto tinklo, sąnaudas (vietoj 1 vietoj S).

Skaičiavimo pavyzdys. Vieno kambario 36 m² apartamentuose tiekėjas tiekia šilumą 1700 rublių už Gkalį. Vartojimo norma yra patvirtinta 0,025 Gcal / m². Šildymo kaina vieno mėnesio nuomos sudėtyje yra laikoma:

P = 36 x 0,025 x 1700 = 1530 rub.

Svarbus dalykas. Šis metodas galioja Rusijos Federacijos teritorijoje ir galioja pastatams, kuriuose dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti bendrų šilumos skaitiklių. Jei matavimo prietaisą galima tiekti, tačiau mazgas įrengiamas ir registruojamas ne iki 2017 m., Į formulę pridedamas 1,5 dauginimo koeficientas:

Dekretu Nr. 603 nustatyto šildymo kaštų padidinimas taip pat taikomas šiais atvejais:

 • pastatyta šilumos energija pastatyta bendroji namų matuoklio stotimi nepavyko ir nebuvo suremontuota per 2 mėnesius;
 • pavogtas ar pažeistas šilumos skaitiklis;
 • buitinio prietaiso rodmenys neperduodami šilumos tiekimo organizacijai;
 • Organizacijos specialistai neturi teisės patekti į namų skaitiklį, kad patikrintų įrangos techninę būklę (2 apsilankymai ar daugiau).

2 variantas - ištisus metus be matavimo prietaisų

Jei privalote mokėti už šilumos tiekimą tolygiai per metus, o daugiabučio namo eksploatavimo metu dozavimo įrenginys nėra sumontuotas, šilumos energijos skaičiavimo formulė yra tokia:

Formuluotėje pateiktų parametrų iššifravimas pateikiamas ankstesniame skyriuje: S yra būsto plotas, N - standartinis 1 m² šilumos vartojimas, T - 1 Gcal energijos kaina. Išlieka koeficientas K, rodantis mokėjimų atlikimo per kalendorinius metus dažnį. Koeficiento vertė apskaičiuojama paprasčiausiai - šildymo laikotarpio mėnesių skaičių (įskaitant nebaigtus) dalina dalimis iš metų mėnesių skaičiaus - 12.

Pavyzdžiui, apsvarstykite tą patį vieno kambario butą, kurio plotas 36 m². Pirmiausia nustatome dažnio koeficientą 7 mėnesių šildymo sezono trukmei: K = 7/12 = 0,583. Tada pakeiskime jį formulėje kartu su kitais parametrais: P = 36 x (0.025 x 0.583) x 1700 = 892 rubliai. turi mokėti kas mėnesį kalendoriniais metais.

Jei jūsų namuose nėra šilumos skaitiklio be dokumentais pagrįstų priežasčių, formulę papildo daugiklis 1,5:

Tada aptariamo buto apmokestinimas bus 892 x 1,5 = 1338 rubliai.

Pastaba Jei perjungiama į kitą mokestį už komunalinę šildymo paslaugą (iš vienos pusės į sezoninį ir atvirkščiai), organizacija - tiekėjas patikslina - perskaičiuoja mėnesines išmokas.

3 variantas - mokėjimas bendro namo skaitiklyje šaltojo laikotarpio metu

Šis metodas naudojamas skaičiuojant centrinio šildymo mokestį daugiabučiuose namuose, kur yra namo matuoklis, o tik kai kuriuose butuose yra įrengti individualūs šilumos skaitikliai. Kadangi šilumos energija tiekiama viso pastato šildymui, apskaičiavimas vis dar atliekamas per plotą, neatsižvelgiama į atskirų prietaisų rodmenis.

Leiskite mums išanalizuoti, kaip apskaičiuoti šildymo kaštus su mokėjimais šaltuoju laikotarpiu:

 • P - mokėtina suma per mėnesį;
 • S - konkretaus buto plotas, m²;
 • S iš viso - visų šildomų pastato patalpų plotas, m²;
 • V - bendras sunaudotos šilumos kiekis, atsižvelgiant į kolektyvinio skaitiklio indikatorių per kalendorinį mėnesį, Gcal;
 • T tarifas - 1 Gcal šiluminės energijos kaina.

Jei norite savarankiškai nustatyti mokėjimo sumą tokiu būdu, turėsite surasti 3 parametrų reikšmes: visų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą daugiabučiuose namuose, skaitiklio rodmenis šildymo linijos įėjime ir jūsų vietovėje nustatytą tarifą.

Tokiu būdu šilumos vartojimo savirašis atrodo daugiabučiuose.

Skaičiavimo pavyzdys. Bazinis lygis:

 • betono buto kvadratas yra 36 m²;
 • visų namų kambarių kvadratas - 5000 m²;
 • vieno mėnesio suvartotos šilumos energijos tūris yra 130 Gcal;
 • 1 Gcal gyvenamosios vietos regione - 1700 rubliai.

Apskaitos mėnesio mokėjimo suma bus:

P = 130 x 36/5000 x 1700 = 1591 rublis.

Kokia yra metodo esmė: per namo kvadratą nustato jūsų dalis mokėjimo už pastato šilumos suvartojimo periodą (paprastai 1 mėnuo).

4 variantas - matavimo prietaiso mokesčiai, suskirstyti pagal visus metus

Tai sunkiausia vartotojui apskaičiuoti. Apskaičiavimo tvarka yra tokia:

 1. Vidutinio mėnesio šilumos suvartojimo dydis nustatomas pagal praėjusių metų (V metų) namų skaitiklio parodymus, nurodant visų pastato patalpų plotą, kaip nurodyta formulėje.
 2. Gauta vertė Vsc yra pakeista į mokėjimo apskaičiavimo formulę.
 3. Mokėjimai perskaičiuojami kasmet, norint jas pakoreguoti pagal šią formulę.

Čia "Rgod" ir "Rkv" - praėjusių metų mokesčiai už įvadinį šilumos skaitiklį visam pastatui ir konkrečiam butui, atitinkamai Pn - koregavimo dydis.

Leiskite mums pateikti mūsų vieno kambario buto skaičiavimų pavyzdį, atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais bendras namų šilumos skaitiklis sudarė 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 kalendorinių mėnesių / 5000 m² = 0,01 Gcal. Dabar svarstome mokėjimo sumą:

P = 36 x 0,01 x 1700 = 612 rubliai.

Pastaba Pagrindinė problema yra ne skaičiavimų sudėtingumas, bet pagrindinių duomenų paieška. Buto savininkas, kuris nori patikrinti mokėjimo teisingumą, turi sužinoti praėjusių metų bendro namų skaitiklio rodmenis arba iš anksto juos ištaisyti.

Be to, reikėtų kasmet pakoreguoti atsižvelgiant į naujus skaitiklių rodmenis. Tarkime, kad metinis pastato šilumos suvartojimas išaugo iki 700 Gcal, tada mokestį už šildymą reikėtų padidinti taip:

 1. Apskaičiuojame bendrą tarifą praėjusiais metais pagal tarifą: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 rublių.
 2. Tas pats su mūsų butu: Rvv = 612 rubliai. x 12 mėnesių = 7344 rubliai.
 3. Papildomų mokėjimų dydis bus: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 rubliai. Nurodyta suma bus pervesta jums kitais metais po perskaičiavimo.

Jei šilumos energijos suvartojimas mažės, koregavimo skaičiavimo rezultatas bus gautas su minuso ženklu - organizacija turėtų sumažinti mokėjimo sumą pagal šią sumą.

5 variantas - visuose kambariuose įrengti šilumos skaitikliai

Kai prie įėjimo į daugiabučio pastatą yra įrengtas bendras matuoklis, o visuose kambariuose organizuojamas individualus šilumos matavimas, mokestį šildymo sezono metu lemia šis algoritmas:

 1. Apskaičiuojamas skirtumas tarp šilumos vartojimo, kurį parodo bendrojo paskirstymo matuoklis ir visi kiti skaitikliai kartu. Formulė pateikta žemiau.
 2. Pakeiskite rezultatą į galutinę formulę ir apskaičiuokite mėnesinį mokestį už šildymą.

Kodėl taip sunku? Atsakymas yra paprastas: liudijimas gero šimto atskirų prietaisų a priori negali sutapti su bendrojo skaitiklio duomenimis dėl netikslumų ir neapskaičiuotų nuostolių. Todėl skirtumas yra paskirstytas tarp visų butų savininkų akcijų, atitinkančių būsto plotą.

Skaičiavimo formulėse naudojamų parametrų iššifravimas:

 • P - prašoma mokėjimo suma;
 • S - jūsų buto plotas, m²;
 • S iš viso - visų patalpų plotas, m²;
 • V - bendrojo skaitiklio įrašytas šilumos suvartojimas atsiskaitymo laikotarpiu, Gcal;
 • Vпом - per tą patį laikotarpį sunaudota šiluma, parodyta jūsų buto skaitiklyje;
 • Vр - namų rodmenų stoties ir kitų prietaisų, stovinčių negyvenamose ir gyvenamosiose patalpose, skirtumas;
 • T - kaina 1 Gcal šilumos (tarifas).

Kaip skaičiavimo pavyzdį mes priimame 36 m² ploto butą ir numinkime, kad per mėnesį individualus skaitiklis (arba atskirų skaitiklių grupė) "suvyniojo" 0,6, pagaminta iš namų - 130, o visų pastato patalpų grupė įrengė 118 Gcal. Likę skaičiai išlieka tie patys (žr. Ankstesnius skirsnius). Kiek kainuoja šildymas šiuo atveju:

 1. Vr = 130 - 118 = 12 Gcal (nustatytas indikacijų skirtumas).
 2. P = (0,6 + 12 x 36/5000) x 1700 = 1166,88 RUB.

Kai reikia apskaičiuoti viso šildymo mokesčio vertę, taikoma ta pati formulė. Kas mėnesį imamas tik šilumos energijos suvartojimo rodiklis, paimtas praėjusiais metais. Atitinkamai, suvartotos energijos kaina yra patikslinta kasmet.

Kodėl kaimyninių namų gyventojai moka skirtingas sumas už šilumą

Ši problema atsirado kartu su įvairių mokėjimo būdų įvedimu - kvadratura (standartas), bendras skaitiklis arba individualūs šilumos skaitikliai. Jei peržiūrėjote ankstesnius leidinio skyrius, tikriausiai pastebėjote mėnesio mokesčio dydžio skirtumą. Tai paaiškinama gana paprasta: esant matavimo prietaisams, nuomininkai moka už faktinius sunaudotus išteklius.

Nurodome priežastis, kodėl butų savininkai gauna įvairių sumų sąskaitas, nepriklausomai nuo jų namuose įrengtų šilumos skaitiklių:

 1. Du kaimynių pastatų šildymą tvarko įvairios šilumos tiekimo organizacijos, kurioms patvirtinti skirtingi tarifai.
 2. Kuo daugiau butų namuose, tuo mažiau galite sumokėti. Dideli šilumos nuostoliai stebimi paskutinio aukšto kambario kampuočiuose ir gyvenamuosiuose namuose, o likusios dalys ribojasi gatve tik per 1 išorinę sieną. Ir šie apartamentai - didžioji dauguma.
 3. Nepakanka vieno skaitiklio įvesties namuose. Reikalinga srauto kontrolė - rankinis arba automatinis. Vožtuvas leidžia apriboti pernelyg karšto aušalo srautą, negu šilumos tiekimo organizacijos. Ir tada imkite atitinkamą mokestį už paslaugą.
 4. Pagrindinis vaidmuo tenka dukterinio namų savininkų pasirinktai vadovybei. Visų pirma, kompetentinga verslo vykdytojas spręs klausimą dėl aušinimo skysčio apskaitos ir reguliavimo.
 5. Neekonomiškas karšto vandens naudojimas, šildomas iš centralizuoto tinklo.
 6. Problemos su skirtingų gamintojų matavimo prietaisais.

Galutinė išvada

Yra daug priežasčių, kodėl skaičiuojant šildymą kainuoja didelės sumos. Akivaizdu: pastatas su storomis plytų sienomis praranda mažiau šilumos nei gelžbetonis "devynių aukštų pastatai". Iš čia ir padidintas energijos suvartojimas, kurį nustato skaitiklis.

Tačiau prieš pastato modernizavimą (izoliaciją) svarbu nustatyti kontrolę ir apskaitą - įrengti šilumos skaitiklius visose patalpose ir tiekimo linijoje. Skaičiavimo metodas rodo, kad tokie techniniai sprendimai duoda geriausią rezultatą.

2014-07-27 | Naujas mokestis už šildymą

Dėmesio! Kai kurie šio straipsnio paaiškinimai netenka aktualumo (dėl RF 2009 m. Vasario 27 d. N232 padarytų pakeitimų).
Straipsnyje pateikiamos faktinės šildymo kaštų skaičiavimo galimybės, pateikiant nuorodą >>> (paskelbimo data, 2013 2 26).

2016 m. Birželio 30 d. RF PP galiojimo terminas 2006 m. Gegužės 23 d. N307 (toliau - Taisyklė 307) galiausiai baigė galioti tą patį dekretą, kuris numato mokėti šildymą vienodomis mėnesinėmis dalimis per metus. Dabar mokėjimo už šildymą skaičiavimo tvarka nustatoma tik Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. Gegužės 6 d. Dekretu N354 (toliau - 354 taisyklė). Tačiau 307 taisyklės normos neišnyko - paskutinė 307 straipsnio įsigaliojimo diena buvo ta, kad įsigaliojo RF PP nuo 2016 m. Birželio 29 d. N603, pagal kurį 307 taisyklėje nustatyta apmokėjimo už šildymą apskaičiavimo tvarka yra įtraukta į 354 taisyklę kaip viena iš šildymo skaičiavimo galimybių.

Priešistorė

Prisiminkite - 354 taisyklės pakeitė 307 taisyklės, pagal kurią nuo 2012 m. Rugsėjo 1 d. 307 straipsnio nuostatos dėl visų komunalinių paslaugų, išskyrus šildymą, tapo negaliojančios. Kadangi 354 taisyklės numato komunalinių paslaugų skaičiavimą šildymui suvartojant (tai yra tik šildymo laikotarpiu, naudojant matavimo prietaisus ar vartojimo standartus), o 307 taisyklėje numatytas šildymo mokėjimas per metus lygiomis mėnesinėmis įmokomis su metiniais mokėjimais Rusijos Federacijos Vyriausybė Rusijos Federacijos subjektams suteikė teisę nuspręsti, ar pasirinkti apmokėjimo už šildymą būdą pagal 354 straipsnį arba pagal 307 straipsnį. Be to, yra dvi galimybės mokėti už šildymą paskelbta laikina, nustatyta tam tikram "pereinamuoju laikotarpiu", būtinu atsisakyti 307 straipsnio taisyklių ir nustatyti apmokestinimo už šildymą tvarką, numatytą 354 taisyklėje. Kadangi tokio "pereinamojo laikotarpio" galiojimo terminas buvo nustatytas 2014 m. gruodžio 31 d., po kurio Rusijos Federacijos teritorija turėjo taikyti vienintelę ir vienintelę šildymo mokėjimo tvarką, kurią reglamentuoja 354 taisyklės.

Tačiau didelė Rusijos Federacijos subjektų dalis nenorėjo savo teritorijose taikyti naujos apmokestinimo už šildymą tvarkos, išlaikydama vienkartinę mokestį už šildymą, ir tik vieną savaitę iki numatyto 307 straipsnio galiojimo pabaigos, 2014 m. Gruodžio 17 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimas paskelbtas N1380 (paskelbtas oficialiajame interneto portale teisinė informacija 2014 m. gruodžio 22 d., įsigaliojo 2014 m. gruodžio 30 d.). Reikėtų pažymėti, kad tokia "Naujųjų metų dovana" labai padidino tų organizacijų išlaidas, kurios (kaip iš tiesų, turėtų būti atsakingos verslui) imasi priemonių, kad pasirengtų pereiti prie 354 taisyklės - įdiegta nauja programinė įranga, atliktas koregavimo mokestis šildymui (354 straipsnyje nenumatytas toks patikslinimas, jis turėjo būti atliktas 307 straipsnio galiojimo laikotarpiu), buvo atlikti kiti veiksmai. Tačiau anksčiau numatyta 307 straipsnio atšaukimas neįvyko, o visa parengiamoji veikla buvo veltui. Įdomu tai, kad didžioji dauguma Rusijos Federacijos subjektų, kuriuose galiojo 307 taisyklės, valdžios institucijos net nenorėjo patvirtinti jokių regioninių norminių teisės aktų, atitinkančių naują apmokestinimo šildymui tvarką, patvirtintą 354 straipsniu (pavyzdžiui, NPA, nustatydama šilumos energijos vartojimo šildymui standartus šildymo periodas, kiti būtini norminiai aktai).

RF PP nuo 2014 m. Birželio 12 d. N1380 pratęsė 307 straipsnio galiojimą iki 2016 m. Birželio 30 d. Rusijos Federacijos Vyriausybė nepranešė apie tolesnį 307 straipsnio galiojimo pratęsimą, tačiau 307 straipsnio taisyklių išplėtimas įvyko. 2006 m. Gegužės 23 d. Nutarimas Nr.307, kaip planuota, tapo negaliojančiu nuo 2016 m. Liepos 1 d., Tačiau taisyklės, numatančios galimybę mokėti už šildymą vienodomis dalimis per metus, buvo įtrauktos į 354 straipsnį. Priešingai nei 2014 m. Gruodžio mėn., 2016 m. Birželio mėn. Rezoliucija RF vyriausybė, kuri padarė tokius pakeitimus, buvo paskelbta ne per savaitę, o tiesiogiai paskutinę 307 dienos dieną, tai yra 2016 m. Birželio 30 d., Ir tą pačią dieną, įsigaliojo 2015 m. Birželio 29 d. RF PP.

Šildymo mokėjimo būdai

Pagal naujos redakcijos 354 taisyklės 42.1 punktą "bendrosios šildymo paslaugos mokėjimas atliekamas vienu iš dviejų būdų - šildymo laikotarpiu arba lygiai per kalendorinius metus".

Nedelsiant reikėtų atkreipti dėmesį, kad tik Rusijos Federacijos sudedamųjų dalių valdžios institucijos turi teisę nuspręsti dėl šildymo mokėjimo būdo pasirinkimo. 2015 m. Birželio 29 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimo Nr. 605 2 punktas nustato:
"2. Nustatyti, kad Rusijos Federacijos sudedamųjų dalių valstybės valdžios institucijos turi teisę dėl visų ar atskirų savivaldybių, esančių Rusijos Federacijos steigimo subjekto teritorijoje, priimti sprendimą pakeisti tai, kaip vartotojai moka už šildymo (šildymo laikotarpiu arba lygiai per kalendorinius metus) komunalines paslaugas. Šis sprendimas priimamas ne anksčiau kaip kartą per metus iki spalio 1 d., O per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo jis turi būti paskelbtas oficialioje Rusijos federacinės valdžios interneto svetainėje interneto informacijos ir telekomunikacijų tinkle. "

Reikėtų ypač atkreipti dėmesį, kad nei savivaldybėms, nei visuotiniam patalpų savininkų susirinkimui nėra suteikiama teisė pasirinkti apmokėjimo už šildymą būdą - tokios galios turi tik Rusijos Federacijos subjekto valdžios institucijos.

Kadangi RF PP 603 buvo priimtas birželio 29 d., O birželio 30 d. Jis buvo paskelbtas ir įsigaliojo tą pačią dieną, Rusijos Federacijos Vyriausybė numatė išplėsti šildymo įmokų mokėjimo būdą, galiojusį jo įsigaliojimo metu. Rusijos Federacijos PP 3 06.06.2016 N603 nustato:
"3. Nustatyti, kad tol, kol Rusijos Federacijos sudedamosios organizacijos valstybės valdžios institucijų priimtas sprendimas pakeisti šildymo komunalinių paslaugų apmokėjimo būdą, už šildymą teikiamų komunalinių paslaugų mokėjimo suma nustatoma Taisyklėmis, numatytomis daugiabučiuose namuose esančių patalpų savininkams ir naudotojams naudingų paslaugų teikimo taisyklėse ir gyvenamosios paskirties pastatai, patvirtinti Rusijos Federacijos Vyriausybei 2011 m. gegužės 6 d. 354 "Dėl komunalinių paslaugų teikimo patalpų ir butų naudotojai daugiabučiuose namuose ir gyvenamuosiuose namuose ", atsižvelgiant į mokestį už komunalines paslaugas šildymui (šildymo laikotarpiu arba vienodai per kalendorinius metus), naudojamą atliekant atsiskaitymus su vartotojais nuo šios rezoliucijos įsigaliojimo datos".

Šiuo atveju Reglamento 354 42.2 punkto 1 dalyje nurodoma: "42.2. Mokesčio už komunalines šildymo paslaugas šildymo laikotarpiu metodas taikomas nuo šildymo laikotarpio pradžios kitais metais, einančiais po metų, kuriais Rusijos Federacijos sudedamosios dalies valdžios institucija nusprendė pasirinkti tokį metodą, ir naudingumo mokestį šildymui tolygiai per kalendorinius metus nuo metų, einančių po metų, kuriais Rusijos Federacijos sudedamosios organizacijos vyriausybinis organas nusprendė pasirinkti tokį metodą, liepos 1 d. "

Taigi, kol bus priimtas sprendimas Rusijos Federacijos subjekto valstybinėms institucijoms keisti apmokėjimo už šildymą būdą, taikomas nuo 2014-06-30 dienos nustatytas metodas. Rusijos Federacijos subjekto subjektai turi teisę nuspręsti pakeisti dabartinį metodą - toks sprendimas gali būti priimtas kartą per metus iki spalio 1 d. Šis sprendimas įgyvendinamas tik tais metais, kuriais buvo priimtas toks sprendimas, - nuo liepos 1 d. (Pereinant prie vienodo mokėjimo per metus) arba nuo šildymo laikotarpio pradžios (kai pereinama prie apmokėjimo per šildymo laikotarpį).

Skaičiavimo formules

Apsvarstykite šildymo mokėjimo tvarką 4 tipiškų atvejų:
1. Namuose nėra namų matavimo prietaiso (RCA), tuo tarpu RCU įrangos techninis pajėgumas nėra;
2. Namuose nėra valdymo įtaiso, tačiau yra techninės galimybės įrangai valdyti;
3. Namuose yra valdymo blokas, tačiau ne visuose namo patalpose įrengti individualūs matavimo prietaisai (ICS);
4. Namuose yra valdymo blokas, o visuose namo kambariuose yra įrengtas I & C įrenginys.

Įsivaizduokite kiekvienos iš šių situacijų formules lentelės pavidalu, suskirstytą į dvi parinktis:
1) Šildymo apmokėjimas atliekamas kaitinimo laikotarpiu;
2) Šildymo apmokėjimas atliekamas vienodai per kalendorinius metus.

Lentelėje naudojama tokia nuoroda:
OPU - kolektyvinis (namo) matavimo prietaisas;
IPU - individualus matavimo prietaisas;
MKD - daugiabutis pastatas;
Pi - mokesčio dydis už komunalines paslaugas šildymui i-oje MCD patalpoje (mokestį už komunalines paslaugas šildymui MKD i-ame kambaryje).

Matavimo prietaisų buvimas / nebuvimas

Apmokėjimas per šildymo laikotarpį

Mokestis tolygiai ištisus metus.

MCD nėra šilumos energijos šaltinio (IPU gyvenamajame name), nes nėra techninės galimybės įrengti matavimo prietaisą

354 formulės 2 priedėlis:

kur:
Si - bendras MKD i patalpos bendras plotas (arba bendras gyvenamojo pastato plotas);
N T šildymo komunalinių paslaugų vartojimo standartas;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

354 taisyklės 2 priedėlio 2.1 formulė:

kur:
Si - bendras MKD i patalpos bendras plotas (arba bendras gyvenamojo pastato plotas);
N T šildymo komunalinių paslaugų vartojimo standartas;
K - vartotojams mokant komunalines paslaugas šildymui, nustatomas padalijus visą šildymo laikotarpio mėnesių skaičių per metus pagal kalendorinių mėnesių skaičių per metus;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

MCD terminės jėgainės nėra, esant techninei galimybės įrengti bandomąją įmonę

354 taisyklės 2 priedo 2.2 formulė:

kur:
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
N T šildymo komunalinių paslaugų vartojimo standartas;
Kpasukti - daugiklis, kurio vertė 2016 m. yra 1,4, o nuo 2017 m. sausio 1 d. - 1,5;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

354 taisyklės 2 priedo formulė 2.3:

kur:
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
N T šildymo komunalinių paslaugų vartojimo standartas;
K - vartotojams mokant komunalines paslaugas šildymui, nustatomas padalijus visą šildymo laikotarpio mėnesių skaičių per metus pagal kalendorinių mėnesių skaičių per metus;
Kpasukti - daugiklis, kurio vertė 2016 m. yra 1,4, o nuo 2017 m. sausio 1 d. - 1,5;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

MKD turi valdymo kambarį, ne visuose kambariuose yra MFD

354 formulės 3 priedas, 2 priedėlis:

kur:
V D - atsiskaitymo laikotarpiu sunaudotos šiluminės energijos kiekis (kiekis), nustatytas pagal šilumos energijos valdymo bloko, su kuriuo yra sumontuotas MCD, rodmenis;
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

1) 354 taisyklės 2 priedo formulė 3.1:

kur:
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
VT - praėjusių metų šilumos suvartojimo vidutinė mėnesio apimtį, apibrėžiamą kaip šilumos energijos kiekio santykis pagal šilumos energijos valdymo bloko, su kuriuo buvo įrengtas daugiabutis namas, rodmenimis, praėjusiais metais pagal kalendorinių mėnesių skaičių per metus ir į bendrą MFB gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą. Jei nėra bendrų buitinių prietaisų skaitiklio rodmenų praėjusiais metais, vidutinis mėnesinis šilumos energijos suvartojimo kiekis nustatomas remiantis standartiniu šildymo komunalinių paslaugų suvartojimu;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

2) kartą per metus šildymo mokestis koreguojamas pagal formulę 3.2:

kur:
Pk.pr - mokestį už šiluminę energiją, apskaičiuotą pagal MCD įrengto valdymo bloko rodmenis;
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
Pfn.i - bendrą sumą, mokamą už komunalines paslaugas šildymui i-toje MFB gyvenamojoje ar negyvenamoje patalpoje praėjusiais metais.

MKD turi valdymo centrą, visuose MCD kambariuose yra IST

354 taisyklės 2 priedo 3.3 formulė:

kur:
Vi n - tai kiekis (kiekis), suvartotas atsiskaitymo laikotarpiu i-oje MCD šiluminės energijos patalpoje, nustatyta pagal ICD indikacijas i-ame kambaryje;
Vi ОДН - šiluminės energijos kiekis (kiekis), pateiktas atsiskaitymo laikotarpiu MCD, turintis šiluminį valdymo bloką, išskyrus šiluminės energijos, sunaudotos visose MCD gyvenamosiose ar negyvenamose patalpose, kiekį (kiekį), kuris nustatomas pagal formulę:

kur:
V D - MCD atsiskaitymo laikotarpiu sunaudotos šilumos kiekis (kiekis), nustatytas mokant už komunalines paslaugas šildymo sezono metu pagal pastočių rodmenis;
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

1) 354 taisyklės 2 priedo 3.3 formulė:

kur:
Vi n - tai MCD i-toje patalpoje atsiskaitymo laikotarpiu sunaudotos šilumos kiekis (kiekis), nustatytas pagal vidutinį mėnesinį šilumos energijos suvartojimo šilumos kiekį i-ame kambaryje pagal ankstesnių metų IED indikacijas;
Vi ОДН - šiluminės energijos kiekis (kiekis), numatytas atsiskaitymo laikotarpiu MCD, turintis šilumos valdymo bloką, išskyrus šiluminės energijos, sunaudotos visose MCD gyvenamosiose ar negyvenamose patalpose, kiekį (kiekį), kuris nustatomas pagal formulę:

kur:
V D - MCD atsiskaitymo laikotarpiu sunaudotos šilumos kiekis (kiekis), nustatytas pagal vidutinį mėnesinį šilumos suvartojimą daugiabučio namo šildymui pagal praėjusių metų rodmenis;
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
T T - tai šiluminės energijos tarifas, nustatytas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

2) kartą per metus šildymo mokestis koreguojamas pagal formulę 3.4:

kur:
Pk.p - MFB praėjusiais metais sunaudotos šilumos energijos suma, nustatyta pagal pastočių rodmenis ir šiluminės energijos tarifą, patvirtintą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus;
Pn.p. - mokestį už šilumos energijos suvartojimą per pastaruosius metus visose MCD gyvenamosiose ir negyvenamose patalpose, kuriose įrengti matavimo prietaisai, nustatomi remiantis TLI nuorodomis ir šiluminės energijos tarifu, patvirtintu pagal Rusijos Federacijos teisės aktus;
Pn.n - mokėjimo suma už praėjusiais metais sunaudotos šiluminės energijos kiekį (kiekį) MCD įrengtame šilumokaičio valdyme, išskyrus praėjusiais metais sunaudotos šilumos energijos kiekį (kiekį) visuose MFD gyvenamuosiuose ir negyvenamuose pastatuose, kuris nustatomas pagal formulę:

kur:
V D - praėjusiais metais MCD sunaudotos šiluminės energijos kiekis (kiekis), nustatytas pagal vidutinį mėnesinį šilumos suvartojimą daugiabučio namo šildymui pagal praėjusių metų rodmenis;
Vi n yra atsiskaitymo laikotarpio i-toje gyvenamojoje ar negyvenamoje patalpoje MCD sunaudotos šiluminės energijos kiekis (kiekis), apskaičiuotas pagal vidutinį mėnesinį šilumos energijos suvartojimo šilumos kiekį i-toje gyvenamoje ar negyvenamoje patalpoje, remiantis ankstesnių metų PTA duomenimis;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
Si - bendras i-osios kambario MKD plotas.

Kitas verta atkreipti dėmesį į formulę yra Reglamento 354 2 priedėlio 6.1 formulė.

Pagal 354 straipsnio 42.2 punkto 2 dalį: "Jeigu Rusijos Federacijos subjekto valstybės institucija priima sprendimą pakeisti bendrosios šildymo paslaugos mokėjimo metodą, atlikėjas perskaičiuoja mokestį už komunalinę šildymo paslaugą kalendoriaus metų pirmojo ketvirčio, ​​einančio po metų, kuriais keisti mokėjimo būdą pagal šio reglamento N2 priedo 6.1 formulę ".

354 taisyklės 2 priedo 6.1 punktas nustato:
"6.1. 42 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais sumokėti už šildymo komunalines paslaugas, esančias i-ame kambaryje (gyvenamieji ar negyvenamieji) daugiajame name arba gyvenamajame pastate, koreguojama pagal 6.1 formulę:

kur:
Pk.pr - mokestį už pastaruosius metus daugiabučiuose namuose suvartotą šiluminę energiją, nustatytą remiantis kolektyvinio (bendro pobūdžio) matavimo prietaiso, esančio daugiabučiame name arba gyvenamajame name, indikacijomis, nustatytomis remiantis individualiais šiluminės energijos matavimo prietaiso indikatoriais, ir jei tokių įtaisų nėra apskaita - pagal vartojimo standartus;
Si - bendras i-osios patalpos plotas;
Sapie - bendras MKD gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bendras plotas;
Pfn.i - visa praėjusių metų mokestį už šildymo komunalines paslaugas i-toje MFB gyvenamojoje ar negyvenamoje patalpoje. "

Čia logika yra gana suprantama. Jei kalendorinių metų kaitinimo pakeitimo metodu taikomi du mokėjimo būdai: metų pradžioje - vienas metodas, o metų pabaigoje - kitas. Dėl dviejų metodų buvimo gali atsirasti neatitikimų tarp vartotojų apmokestinamo šildymo kiekio per metus mokėjimo ir faktiškai suvartoto kiekio. Siekiant pašalinti šiuos neatitikimus pirmąjį metų ketvirtį, einantį po tų metų, kuriais įsigaliojo sprendimas pakeisti mokėjimo būdą, koreguojami mokesčiai už metus, kuriais buvo pakeistas mokėjimo metodas. Toks koregavimas neturėtų būti painiojamas su koregavimu mokant už šildymą, kuris atliekamas vienodais šildymo mokesčiais per metus.

Šildymo IKU mokėjimas RNO

Anksčiau buvo apsvarstytas mokestis už šildymą, kurį vartotojai moka už komunalinių paslaugų teikėją (angl. ICS), apskaičiavimas. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacijos PP 06/06/2012 N603 buvo iš dalies pakeista ne tik 354 taisyklės, bet ir RF PP nuo 14.02.14 N124 (toliau - 124 taisyklė), būtina atkreipti dėmesį į keletą esminių klausimų, susijusių su šildymo sistemos IC mokėjimo tvarka ir suma pritaria išteklių tiekimo organizacijai (RNO).

Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimu 2016 m. Birželio 29 d. N603 taisyklė Nr. 124 22 paragrafas papildytas e punktu, kuriame nustatoma:
"E), esant techninei galimybei įrengti kolektyvinį (bendrąjį namą) šilumos matavimo prietaisą, šilumos mokestį už šilumą, tiekiamą daugiabučiui namuose, kuriuose nėra tokio matavimo prietaiso, ir pristatyti į daugiabučiąjį pastatą po 2 mėnesių nuo nesėkmės, praradimo anksčiau užsakytas kolektyvinis (visuose namuose) šilumos matavimo prietaisas (po jo naudingo tarnavimo laiko), sumokėta už suteiktą šilumos energiją, jei rangovas nepateikė informacijos apie kolektyvinis (visas namas) šilumos matavimo prietaisas teisės aktuose arba išteklių tiekimo sutartyje nustatytais terminais, jei rangovas 2 ar daugiau kartų neleidžia išteklių tiekiančios organizacijos atstovams patikrinti įrengto ir eksploatuojamo kolektyvinio (visuotinio) šilumos matavimo prietaiso būklės (pateiktos informacijos patvirtinimas tokio matavimo prietaiso indikatoriai) nustatomas pagal šildymo komunalinių paslaugų ir bendro ploto w naudojimo normą negyvenamoms ir negyvenamoms patalpoms daugiabučiame name, naudojant daugiklį, kurio vertė 2016 m. yra 1,4, o nuo 2017 m. sausio 1 d. - 1,5. Šis koeficientas netaikomas, jei egzistuoja apklausos ataskaita, kuria nustatoma techninė galimybė įrengti kolektyvinį (bendrą) matavimo prietaisą, skirtą naudingiesiems ištekliams, patvirtinantį, kad tokio matavimo prietaiso įrengimas nėra techniškai pagrįstas, pradedant nuo atsiskaitymo laikotarpio, kuriame buvo parengtas toks aktas. "

Tai yra, nesant OPU, jei yra techniškai įmanoma įdiegti OPU, apskaičiuojant IKU su RSO šildymo naudingumo ištekliui, naudojamas tas pats daugiklis, kaip ir skaičiuojant vartotojus IKU.

Be to, 124 taisyklės papildytos 25.1-25.2 punktais, kuriuose nustatyta:
"25.1. Tuo atveju, jei Rusijos Federacijos subjekto valstybinė institucija priima sprendimą dėl bendros šilumos tiekimo paslaugos mokėjimo lygiu per kalendorinius metus, nustatomas komunalinių išteklių, teikiamų pagal išteklių tiekimo sutartį, apimtis:
a) tiekiant bendruomenės išteklių į daugiabučio namo, kuriame įrengtas kolektyvinis (bendras namas) šilumos matavimo prietaisas, arba gyvenamasis namas (namų ūkis), kuriame įrengtas individualus matavimo prietaisas, pagrįstą vidutine mėnesine sunaudotos šilumos energijos kiekiu pagal kolektyvinio (bendrojo) arba individualaus praėjusiais metais naudojamas matavimo prietaisas (ir jei tokių indikacijų nėra - pagal vartojimo standartą). Tuo pačiu metu daugiabučiam pastatui, gyvenamajam pastatui tiekiamos šilumos energijos kiekis nustatomas pagal dvišalius veiksmus pagal dabartinius skaitiklių rodmenis, o einamuoju mėnesiu mokėtiną kiekį patikslina išteklių tiekimo organizacija kartą per metus;
b) tiekiant bendruomenės išteklius daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra kolektyvinio (bendrosios) pastato šiluminės energijos matavimo prietaiso, arba gyvenamuosiuose namuose, kuriuose nėra individualaus matavimo prietaiso, remiantis komunalinių paslaugų vartojimo standartu, taikant mokėjimo už šilumą energiją dažnumo koeficientą;
c) tuo atveju, kai namų ūkiui, kuriam nėra įrengtas individualus matavimo prietaisas, tiekiamas bendruomenės išteklius, remiantis gyvenamosios patalpos teikiamos komunalinės paslaugos vartojimo standartu ir komunalinių paslaugų vartojimo standartu, kai naudojamas žemės sklypas ir ūkiniai pastatai, įrengti pagal 1 dalį Rusijos Federacijos būsto kodekso 157 straipsnis, taikant mokėjimo už šilumą energiją dažnumo koeficientą.
25.2. Mokesčio už šilumos energiją dažnio koeficientas nustatomas padalijus šildymo laikotarpio mėnesių mėnesius skaičiuojant kalendorinių mėnesių skaičių per metus. "

Šie standartai supaprastina ICS sąveiką su RIS skaičiuojant šildymo komunalinių išteklių. Dabar neįtrauktas anksčiau egzistuojantis neapibrėžtumas, kuriame RSO pareikalavo, kad IRI mokėtų už šildymą vartojimui (pagal PSU), nepaisant to, kad vartotojai kas mėnesį moka už šildymą, kad vidutinis mėnesinis vartojimas būtų vienodai išnaudojamas per metus. 124 taisyklės 25.1 punkto "a" punktas tiesiogiai nurodo, kad RNO privalo mokėti už šildymą iš ICS vidutiniam mėnesio suvartojimui, koreguojant kartą per metus. Šios nuostatos įvedimas pašalinti daug ginčų, susijusių su išieškojimo iš ICU į RNO bausmes skolos yra tarp šildymo vidutinę sumą sumokate vartotojų išlaidų skirtumas, ir faktiškai suvartota kaitinant apimtį apibrėžia GTC.

Pastraipos "C" nuo 25,1 punkto ir dalį 25,2 Reglamento 124 neįtraukti ginčai, susiję su bandymais RSO jei mokėjimo metodo pasirinkimas tolygiai ištisus metus naudojama skaičiavimuose su CGI specifikacijos nustatytos mokėjimo būdą šildymo sezono metu.

Dėmesio! Kai kurie šio straipsnio paaiškinimai netenka aktualumo (dėl RF 2009 m. Vasario 27 d. N232 padarytų pakeitimų).
Straipsnyje pateikiamos faktinės šildymo kaštų skaičiavimo galimybės, pateikiant nuorodą >>> (paskelbimo data, 2013 2 26).

Straipsnis pdf formatu yra čia >>>

Šildymo sistemos

Šildymo sistemos apskaičiavimas yra labai svarbus etapas, nuo kurio labai priklauso nuo tolesnio komforto ir patogumo namuose. Mes parengėme dešimtys nemokamų internetinių skaičiuotuvų, kurie padės atlikti skaičiavimus, o visi jie yra surinkti po antrašte "Šildymo sistema"! Bet pirmiausia leiskite sužinoti, kaip apskaičiuojama šildymo sistema?

1 etapas. Iš pradžių apskaičiuojamas šilumos nuostolių nustatymas - ši informacija yra būtina, norint nustatyti šildymo katilo ir visų pirma radiatorių galingumą. Tai padės jums naudotis mūsų šilumos nuostolių skaičiuokle! Būdinga tai, kad jie turėtų būti skaičiuojami kiekvienam kambariui, kuriame yra išorinė siena.

2 etapas. Kitas jums reikia pasirinkti temperatūrą. Apskaičiavimams naudojama vidutiniškai 75/65/20 vertė, kuri visiškai atitinka EN 442 reikalavimus. Jei pasirinksite šį režimą, tikrai nepajudinsite, nes daugiausia importuojamų šildymo katilų yra sukonfigūruotos.

3 etapas. Po to radiatorių galia pasirenkama atsižvelgiant į šilumos nuostolius, gautus patalpose. Taip pat galite rasti nemokamą skaičiuoklę skaičiuojant radiatorių sekcijų skaičių.

4 etapas. Norint pasirinkti tinkamą cirkuliacinį siurblį ir vamzdžius, kurių norimas skersmuo, atliekamas hidraulinis skaičiavimas. Norėdami tai padaryti, jums reikia specialių žinių ir atitinkamų lentelių. Taip pat galite naudoti skaičiuotuvą cirkuliacinio siurblio veikimui apskaičiuoti.

5 etapas. Dabar jums reikia pasirinkti katilą. Daugiau informacijos apie šildymo katilų pasirinkimą rasite šio tinklalapio skyrių straipsniuose.

6 etapas. Galų gale reikia apskaičiuoti šildymo sistemos apimtį. Galų gale išplėtimo bako tūris priklausys nuo tinklo pajėgumo. Čia galite naudoti skaičiuotuvą, norint apskaičiuoti bendrą šildymo sistemos kiekį.

Pastaba! Šiuos, taip pat daugelį kitų internetinių skaičiuoklių galima rasti šiame svetainės skiltyje. Naudokite juos, kad darbas būtų kuo lengvesnis!

Privačiojo namo šildymo skaičiavimas: į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant, atskaitymų požymiai naudojant internetinį skaičiuoklį

Privataus gyvenamojo namo šildymo skaičiavimas yra viena iš svarbiausių statybos ar kapitalinio remonto darbų. Tai geriau planavimo etape. Kai kuriuose skaičiavimuose gali būti naudojamas specialus internetinis skaičiuoklė. Yra daug skaičiuoklių, skirtų degalų sąnaudoms apskaičiuoti, krosnių energijai, ventiliacijos sistemai, dūmtraukio skerspjūviui, "šiltų grindų" siurblių maišymo įrenginiams ir kt. Tačiau reikia nepamiršti, kad visi jie rodo tik apytikslį rezultatą, nes gali apskaičiuoti tik pačią paprasčiausią konfigūraciją. Iš tikrųjų skaičiuojant šildymą būtina atsižvelgti į daugybę papildomų niuansų. Tai turi būti padaryta norint tinkamai apskaičiuoti visos šildymo sistemos išlaidas, o ateityje - ne nukentėti nuo šalčio namuose ar, priešingai, pertekliaus ir dėl to perteklinės kuro sąnaudos.

Renkantis katilą namų šildymui, būtina atsižvelgti į visus parametrus: tiek šildymo įrangą, tiek gyvenamą namą

Šildymo privačiuose namuose skaičiavimas - ką skaičiuoti

Norėdami apskaičiuoti privačiojo namo šildymą, reikia apskaičiuoti šildymo katilo galingumą, nustatyti radiatorių skaičių ir vietą, atsižvelgti į daugelį oro sąlygų, į izoliaciją ir medžiagą, naudojamą vamzdžiams ir katile.

Turėkite omenyje, kad gyvenimo komfortas namuose priklausys nuo šio proceso, nes jūsų skaičiavimai tiesiogiai paveiks šildymo kokybę. Be to, šie apskaičiavimai yra visos biudžetinio biudžeto pagrindas visai šildymo sistemos įrengimui ir tolesniam eksploatavimui. Būtent šiame etape turėsite nuspręsti, kiek pinigų jūs ir toliau išleisite namų šildymui. Pradedant skaičiavimus svarbu prisiminti klimato sąlygas, kurioms esate jūsų regionas, ir sąlygas, kuriomis bus naudojamas namas.

Šildymo sistema yra ne tik krosnis ir baterijos. Tai apima:

Kartais jums reikia išplėtimo rezervuaro.

Atrodo, kad ši šildymo sistema yra namuose

Energijos šildymo prietaisų skaičiavimas

Prieš skaičiuodamas šildymo katilo galingumą, būtina nustatyti, kokio tipo jis bus naudojamas. Šildymo katilai turi skirtingą efektyvumą, o ne tik šilumos perdavimo lygis, bet ir tolesnio eksploatavimo finansinė sudedamoji dalis renkantis kurą priklausys nuo tokio pasirinkimo:

Kietojo kuro katilai,

Alyvos katilai,

Kombinuotas elektrinis / kietojo kuro katilas.

Pasirinkus katilo tipą, būtina nustatyti jo pralaidumą. Tai priklauso nuo to, ar visa sistema veikia. Vandens šildymo katilo galingumas apskaičiuojamas atsižvelgiant į šilumos energijos kiekį, reikalingą vienam m3. Skaičiuotuvas gali padėti apskaičiuoti šildomų kambarių kiekį:

miegamasis: 9 m2 3 m = 27 m3,

miegamasis: 12 m2 3 m = 36 m3,

miegamasis: 15 m2 3 m = 45 m3,

svetainė: 25 m2 3 m = 75 m3,

koridorius: 6 m2 3 m = 18 m3,

virtuvė: 12 m2 3 m = 36 m3,

WC: 8 m2 3 m = 24 m3.

Apskaičiuojant atsižvelgiama į visas namo patalpas, net jei jie neketina įdėti radiatorių. Mūsų tinklalapyje rasite kontaktai statybos bendrovėms, siūlančioms namų šildymo paslaugas. Galite tiesiogiai bendrauti su atstovais, apsilankydami "Niujorko" parodoje "Namai".

Tada rezultatai yra apibendrinami, o bendras namo tūris - 261 m3. Apskaičiuojant būtinai atsižvelgiama į kambarius ir perėjimus, kuriuose nėra numatyta įrengti šildymo prietaisų, pavyzdžiui, koridoriaus, sandėlio ar koridoriaus. Tai atliekama taip, kad namuose įrengtų radiatorių šiluma būtų pakankama, kad šildytų visą namą.

Apskaičiuojant šildymo sistemą, žiemos metu būtinai atsižvelkite į klimato zoną ir temperatūrą.

Paimkite savanorišką 50 W / m3 regiono rodiklį ir 261 m3 namų plotą, kurį planuojate šildyti. Galios apskaičiavimo formulė: 50 W 261 m3 = 13050 W. Rezultatas padauginamas iš koeficiento 1,2 ir apskaičiuojama katilo galia - 15,6 kW. Šis santykis leidžia jums pridėti 20% katilo rezervinių pajėgumų. Tai leis katilui veikti taupymo režimu, vengiant specialių perkrovų.

Papildomi temperatūros davikliai padės stebėti procesą.

Regionų klimato sąlygų pataisos koeficientas svyruoja nuo 0,7 pietiniuose Rusijos regionuose iki 2,0 šiauriniuose regionuose. Koeficientas 1,2 naudojamas centrinėje Rusijos dalyje.

Čia yra kita internetinių skaičiuoklių formulė:

Norint gauti preliminarų katilo galingumo rezultatą, galite padauginti kambario plotą pagal klimato koeficientą ir gautą rezultatą padalinti iš 10.

Šaltojo Rusijos regiono šildymo katilinės galios skaičiavimo 120kv. Namo modelio pavyzdys:

Tai gali būti įdomu! Straipsnyje apie šią nuorodą skaitykite apie tai, ko jums reikia žinoti, norint šildyti privatų namą.

Kurie vamzdžiai yra geresni šildymo linijai

Nepakanka žinoti, kaip apskaičiuoti katilo galingumą, taip pat turite pasirinkti tinkamus vamzdžius. Dabar rinka siūlo keletą rūšių vamzdžių šildymui iš įvairių medžiagų:

polipropilenas (su armatūra ir be)

Vamzdžiai šildymui namuose gali būti skirtingi, tačiau svarbu išlaikyti pasirinkto tipo funkcijas

Kiekvienas iš šių tipų turi savo niuansus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti rengiant ir skaičiuojant individualaus namų šildymą:

Naudojami plieniniai vamzdeliai universalūs ir atsparūs slėgiui iki 25 atmosferų, tačiau jie turi didelį trūkumą - jie rūdys ir turi tam tikrą tarnavimo laiką. Be to, jiems sunku įdiegti.

Vamzdžiai iš polipropileno, kompozitinio metalo-plastiko ir sujungto polietileno yra lengvai montuojami ir dėl savo svorio gali būti naudojami plonoms sienoms. Tokių vamzdžių pranašumas yra tai, kad jie nėra jautrūs rūdijimui, puvimui ir nereaguoja į bakterijas. Svarbus rodiklis - jie neišsiplės nuo šilumos ir nėra deformuojami šaltyje. Palaikykite pastovią temperatūrą iki 90 laipsnių, o trumpalaikis - iki 110 laipsnių Celsijaus.

Variniai vamzdžiai montuojant yra išskirti dėl didelės kainos ir padidėjusio sudėtingumo, tačiau stipriai jie konkuruoja su plastikiniais vamzdžiais, nėra rūdžių ir laikomi geriausiu variantu. Be to, varis yra plastikas, gerai atlieka šilumą ir palaiko vandens temperatūrą vamzdžiams nuo -200 iki 250 laipsnių Celsijaus. Šis vario gebėjimas apsaugo sistemą nuo galimo atitirpinimo, o tai labai svarbu Sibiro ir šiaurinių regionų sąlygomis.

Jei namas yra šalies šiaurėje, labiausiai tinka variniai šildymo sistemos vamzdžiai. Tai gali būti įdomu! Straipsnyje apie šią nuorodą skaitykite apie privatų namų šildymą elektra.

Kaip apskaičiuoti optimalų šilumokaičių skaičių ir apimtį

Apskaičiuojant būtinų radiatorių skaičių, turėtumėte apsvarstyti, kokia medžiaga jie pagaminti. Dabar rinkoje siūlomi trijų tipų metaliniai radiatoriai:

Jie visi turi savo ypatybes. Ketaus ir aliuminio yra tokios pačios šilumos perdavimo spartos, tačiau tuo pačiu metu aliuminis greitai atsipalaiduoja ir ketaus lėtai šildomas, tačiau ilgai išlieka šiluma. Bimetaliniai radiatoriai greitai pašildomi, tačiau aušinami daug lėčiau nei aliuminis.

Skaičiuojant radiatorių skaičių, taip pat turėtumėte atsižvelgti į kitus niuansus:

grindų ir sienų šilumos izoliacija padeda išlaikyti iki 35% karščio,

kampinis kambarys yra vėsesnis nei kiti ir reikalauja daugiau radiatorių,

stiklo naudojimas langams taupo 15% karščio,

per stogą "palieka" iki 25% šilumos.

Radiatorių ir jų sekcijų skaičius priklauso nuo daugelio veiksnių.

Pagal SNiP normas 1 m3 šildymui reikalingas 100 W šilumos. Todėl 50 m3 reikės 5000 vatų. Jei bimetalinis įtaisas paskirsto 120 W iki 8 sekcijų, tada naudodamas paprastą skaičiuoklę mes prisiimame: 5000: 120 = 41.6. Apvalinant, mes gauname 42 radiatorius.

Tačiau privačiuose namuose temperatūra yra reguliuojama savarankiškai. Manoma, kad viena baterija generuoja 150 vatų šilumos. Mes perskaičiuojame ir gauname 5000: 150 = 33,3. Tai reiškia, kad jums reikia 34 radiatorių.

Galite naudoti apytikslę radiatorių sekcijų skaičiavimo formulę:

Piktograma (*) rodo, kad dalinė dalis yra suapvalinta pagal bendrąsias matematines taisykles, N - sekcijų skaičius, S - patalpos plotas m2, P - 1 sekcijos šilumos galia vatais.

Vaizdo įrašo aprašymas

Tai, kaip apskaičiuoti šildymą privačiame namuose, naudodami internetinį skaičiuotuvą šiame vaizdo įraše, pavyzdys:

Išvada

Šildymo sistemos įrengimas ir skaičiavimas privačiame name yra pagrindinė jai patogiai gyventi sąlygoja. Todėl šildymo privačiuose namuose skaičiavimai turi būti atliekami ypač atsargiai, atsižvelgiant į daugybę susijusių niuansų ir veiksnių.

Skaičiuoklė padės jums greitai ir vidutiniškai palyginti skirtingas statybos technologijas. Kitais atvejais geriau kreiptis į specialistą, kuris tinkamai atliks skaičiavimus, teisingai apdoros rezultatus ir atsižvelgia į visas klaidas.

Jokia programa negali įveikti šios užduotys, nes joje yra tik bendrosios formulės, o privačiojo namo šildymo skaičiuotuvai ir interneto teikiamos lentelės naudojamos tik siekiant palengvinti skaičiavimus ir negali užtikrinti tikslumo. Tiksliems teisingiems skaičiavimams verta patikėti šį darbą specialistams, kurie galės atsižvelgti į visus pasirinktų medžiagų ir prietaisų norus, galimybes ir techninius rodiklius.

Top