Kategorija

Savaitės Naujienų

1 Katilai
Automatinis grindų šildymas: grindų šildymo sistemos įtaisų valdymas
2 Katilai
Infraraudonųjų spindulių šildytuvų naudojimas
3 Radiatoriai
Kaip pasirinkti siurblį šildymui: pagrindines taisykles
4 Siurbliai
Ar daugiabučio namo butuose (toliau - MKD), kuriuose įrengtas individualus šildymas, butų savininkai privalo sumokėti už bendro šilumos skaitiklio įsigijimą ir montavimą (MKD gyventojai turi matavimo prietaisą)?
Pagrindinis / Židiniai

Kaip skaičiuojamas šildymo mokestis daugiabučiuose namuose?


Mokestis už centralizuoto šildymo paslaugas tapo svarbiausia daugiabučių nuomininkų šeimos biudžeto išlaidų sąmata. Todėl padidėjo vartotojų, norinčių suvokti sudėtingą mokėjimo už šilumos energiją skaičiavimo metodą, skaičius. Mes stengsimės aiškiai paaiškinti, kaip apmokestinimas už šildymą skaičiuojamas privačiame ir daugiabučiuose namuose pagal galiojančias taisykles ir taisykles.

Koks mokėjimo būdas pasirinkti skaičiavimui

Labai paprasta apskaičiuoti komunalinių paslaugų gavėjo nurodytą karšto ir šalto vandens kainą: skaitiklio rodmenys padauginami iš patvirtinto tarifo. Ne taip su šiluma - skaičiavimo tvarka priklauso nuo daugelio veiksnių:

 • namo šilumos energijos skaitiklio buvimas ar jo nebuvimas;
 • ar individualių šilumos skaitiklių atsižvelgia į visų patalpų šildymą be išimties;
 • kaip sumokėti - žiemos metu ar ištisus metus, įskaitant vasarą.

Pastaba Sprendimą dėl mokėjimo už šildymą vasaros laikotarpiu priima vietos valdžios institucija. Rusijos Federacijoje sukaupimo metodo pasikeitimą patvirtina valstybės valdymo organas (pagal nutarimą Nr. 603). Kitose buvusios TSRS šalyse problemą galima išspręsti kitais būdais.

Rusijos Federacijos teisės aktai (Būsto kodeksas, Taisyklės Nr. 354 ir naujas dekretas Nr. 603) leidžia apsvarstyti mokestį už šildymą penkiais skirtingais būdais, priklausomai nuo pirmiau išvardytų veiksnių. Jei norite suprasti, kaip konkrečiu atveju apskaičiuojama mokėjimo suma, pasirinkite parinktį iš toliau pateiktų parinkčių.

 1. Daugiabučiuose namuose nėra įrengti matavimo prietaisai, mokestis už šilumą gaunamas tarnybos laikotarpiu.
 2. Tas pats, tačiau šiluma mokama tolygiai per metus.
 3. Gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose ant įvesties įrengiamas kolektyvinis matuoklis, šilumos laikotarpiu imamas mokestis. Apartamentuose gali būti atskiri prietaisai, tačiau į jų rodmenis neatsižvelgiama, kol šilumos skaitikliai neužregistruos visų patalpų šildymo be išimties.
 4. Tas pats, kai naudojami ištisus metus mokėjimai.
 5. Visose patalpose - gyvenamosiose ir techninėse - yra įrengti dozavimo prietaisai, o namo indikatorius turi sunaudotą šilumos energiją. Taikomi 2 mokėjimo būdai - ištisus metus ir sezoniniai.

Pastaba Gyventojai Ukrainos ir Baltarusijos Respublikos tikrai suras tarp jų tinkamas galimybes, kurios atitiktų šių šalių įstatymus.

Ši schema atspindi dabartines centralizuoto šildymo paslaugų kaupimo galimybes.

Dėl buto šilumos skaitiklių įrengimo ir tokios apskaitos pranašumų aprašyta atskirame straipsnyje. Čia mes siūlome kiekvieną metodą apsvarstyti atskirai, kad kuo labiau išspręstų problemos sprendimą.

1 variantas - šildymo sezono metu mes mokame be šilumos skaitiklių

Technikos esmė yra paprastas: sunaudojama šilumos suma ir mokėjimo suma skaičiuojama nuo bendro būsto ploto, atsižvelgiant į visų kambarių ir ūkinių pastatų kvadratą. Kiek yra buto šildymas šiuo atveju, nustatoma formulė:

 • P - mokėtina suma;
 • S - bendras plotas (nurodytas buto ar privataus pastato techniniame pastate), m²;
 • N - tai 1 kvadratinio metro šilumos per kalendorinį mėnesį šildymo sparta, Gcal / m²;
 • T tarifas - 1 Gcal šiluminės energijos kaina.

Nuoroda. Komunalinių paslaugų tarifus gyventojams nustato valdžios institucijos. Šildymo spartoje atsižvelgiama į šilumos gamybos ir centralizuotų sistemų (vamzdynų, siurblių ir kitos įrangos remontą ir techninę priežiūrą) išlaidas. Specifines karščio normas (N) nustato speciali komisija, priklausomai nuo klimato kiekviename regione.

Norint tinkamai atlikti skaičiavimus, nustatykite įmonės, teikiančios paslaugą, įstaigoje nustatyto tarifo ir šilumos tarifo dydį vienam ploto vienetui. Pirmiau pateiktoji formulė leidžia apskaičiuoti vieno kvadratinio metro apšildymo buto ar privataus gyvenamojo būsto, prijungto prie centralizuoto tinklo, sąnaudas (vietoj 1 vietoj S).

Skaičiavimo pavyzdys. Vieno kambario 36 m² apartamentuose tiekėjas tiekia šilumą 1700 rublių už Gkalį. Vartojimo norma yra patvirtinta 0,025 Gcal / m². Šildymo kaina vieno mėnesio nuomos sudėtyje yra laikoma:

P = 36 x 0,025 x 1700 = 1530 rub.

Svarbus dalykas. Šis metodas galioja Rusijos Federacijos teritorijoje ir galioja pastatams, kuriuose dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti bendrų šilumos skaitiklių. Jei matavimo prietaisą galima tiekti, tačiau mazgas įrengiamas ir registruojamas ne iki 2017 m., Į formulę pridedamas 1,5 dauginimo koeficientas:

Dekretu Nr. 603 nustatyto šildymo kaštų padidinimas taip pat taikomas šiais atvejais:

 • pastatyta šilumos energija pastatyta bendroji namų matuoklio stotimi nepavyko ir nebuvo suremontuota per 2 mėnesius;
 • pavogtas ar pažeistas šilumos skaitiklis;
 • buitinio prietaiso rodmenys neperduodami šilumos tiekimo organizacijai;
 • Organizacijos specialistai neturi teisės patekti į namų skaitiklį, kad patikrintų įrangos techninę būklę (2 apsilankymai ar daugiau).

2 variantas - ištisus metus be matavimo prietaisų

Jei privalote mokėti už šilumos tiekimą tolygiai per metus, o daugiabučio namo eksploatavimo metu dozavimo įrenginys nėra sumontuotas, šilumos energijos skaičiavimo formulė yra tokia:

Formuluotėje pateiktų parametrų iššifravimas pateikiamas ankstesniame skyriuje: S yra būsto plotas, N - standartinis 1 m² šilumos vartojimas, T - 1 Gcal energijos kaina. Išlieka koeficientas K, rodantis mokėjimų atlikimo per kalendorinius metus dažnį. Koeficiento vertė apskaičiuojama paprasčiausiai - šildymo laikotarpio mėnesių skaičių (įskaitant nebaigtus) dalina dalimis iš metų mėnesių skaičiaus - 12.

Pavyzdžiui, apsvarstykite tą patį vieno kambario butą, kurio plotas 36 m². Pirmiausia nustatome dažnio koeficientą 7 mėnesių šildymo sezono trukmei: K = 7/12 = 0,583. Tada pakeiskime jį formulėje kartu su kitais parametrais: P = 36 x (0.025 x 0.583) x 1700 = 892 rubliai. turi mokėti kas mėnesį kalendoriniais metais.

Jei jūsų namuose nėra šilumos skaitiklio be dokumentais pagrįstų priežasčių, formulę papildo daugiklis 1,5:

Tada aptariamo buto apmokestinimas bus 892 x 1,5 = 1338 rubliai.

Pastaba Jei perjungiama į kitą mokestį už komunalinę šildymo paslaugą (iš vienos pusės į sezoninį ir atvirkščiai), organizacija - tiekėjas patikslina - perskaičiuoja mėnesines išmokas.

3 variantas - mokėjimas bendro namo skaitiklyje šaltojo laikotarpio metu

Šis metodas naudojamas skaičiuojant centrinio šildymo mokestį daugiabučiuose namuose, kur yra namo matuoklis, o tik kai kuriuose butuose yra įrengti individualūs šilumos skaitikliai. Kadangi šilumos energija tiekiama viso pastato šildymui, apskaičiavimas vis dar atliekamas per plotą, neatsižvelgiama į atskirų prietaisų rodmenis.

Leiskite mums išanalizuoti, kaip apskaičiuoti šildymo kaštus su mokėjimais šaltuoju laikotarpiu:

 • P - mokėtina suma per mėnesį;
 • S - konkretaus buto plotas, m²;
 • S iš viso - visų šildomų pastato patalpų plotas, m²;
 • V - bendras sunaudotos šilumos kiekis, atsižvelgiant į kolektyvinio skaitiklio indikatorių per kalendorinį mėnesį, Gcal;
 • T tarifas - 1 Gcal šiluminės energijos kaina.

Jei norite savarankiškai nustatyti mokėjimo sumą tokiu būdu, turėsite surasti 3 parametrų reikšmes: visų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą daugiabučiuose namuose, skaitiklio rodmenis šildymo linijos įėjime ir jūsų vietovėje nustatytą tarifą.

Tokiu būdu šilumos vartojimo savirašis atrodo daugiabučiuose.

Skaičiavimo pavyzdys. Bazinis lygis:

 • betono buto kvadratas yra 36 m²;
 • visų namų kambarių kvadratas - 5000 m²;
 • vieno mėnesio suvartotos šilumos energijos tūris yra 130 Gcal;
 • 1 Gcal gyvenamosios vietos regione - 1700 rubliai.

Apskaitos mėnesio mokėjimo suma bus:

P = 130 x 36/5000 x 1700 = 1591 rublis.

Kokia yra metodo esmė: per namo kvadratą nustato jūsų dalis mokėjimo už pastato šilumos suvartojimo periodą (paprastai 1 mėnuo).

4 variantas - matavimo prietaiso mokesčiai, suskirstyti pagal visus metus

Tai sunkiausia vartotojui apskaičiuoti. Apskaičiavimo tvarka yra tokia:

 1. Vidutinio mėnesio šilumos suvartojimo dydis nustatomas pagal praėjusių metų (V metų) namų skaitiklio parodymus, nurodant visų pastato patalpų plotą, kaip nurodyta formulėje.
 2. Gauta vertė Vsc yra pakeista į mokėjimo apskaičiavimo formulę.
 3. Mokėjimai perskaičiuojami kasmet, norint jas pakoreguoti pagal šią formulę.

Čia "Rgod" ir "Rkv" - praėjusių metų mokesčiai už įvadinį šilumos skaitiklį visam pastatui ir konkrečiam butui, atitinkamai Pn - koregavimo dydis.

Leiskite mums pateikti mūsų vieno kambario buto skaičiavimų pavyzdį, atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais bendras namų šilumos skaitiklis sudarė 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 kalendorinių mėnesių / 5000 m² = 0,01 Gcal. Dabar svarstome mokėjimo sumą:

P = 36 x 0,01 x 1700 = 612 rubliai.

Pastaba Pagrindinė problema yra ne skaičiavimų sudėtingumas, bet pagrindinių duomenų paieška. Buto savininkas, kuris nori patikrinti mokėjimo teisingumą, turi sužinoti praėjusių metų bendro namų skaitiklio rodmenis arba iš anksto juos ištaisyti.

Be to, reikėtų kasmet pakoreguoti atsižvelgiant į naujus skaitiklių rodmenis. Tarkime, kad metinis pastato šilumos suvartojimas išaugo iki 700 Gcal, tada mokestį už šildymą reikėtų padidinti taip:

 1. Apskaičiuojame bendrą tarifą praėjusiais metais pagal tarifą: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 rublių.
 2. Tas pats su mūsų butu: Rvv = 612 rubliai. x 12 mėnesių = 7344 rubliai.
 3. Papildomų mokėjimų dydis bus: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 rubliai. Nurodyta suma bus pervesta jums kitais metais po perskaičiavimo.

Jei šilumos energijos suvartojimas mažės, koregavimo skaičiavimo rezultatas bus gautas su minuso ženklu - organizacija turėtų sumažinti mokėjimo sumą pagal šią sumą.

5 variantas - visuose kambariuose įrengti šilumos skaitikliai

Kai prie įėjimo į daugiabučio pastatą yra įrengtas bendras matuoklis, o visuose kambariuose organizuojamas individualus šilumos matavimas, mokestį šildymo sezono metu lemia šis algoritmas:

 1. Apskaičiuojamas skirtumas tarp šilumos vartojimo, kurį parodo bendrojo paskirstymo matuoklis ir visi kiti skaitikliai kartu. Formulė pateikta žemiau.
 2. Pakeiskite rezultatą į galutinę formulę ir apskaičiuokite mėnesinį mokestį už šildymą.

Kodėl taip sunku? Atsakymas yra paprastas: liudijimas gero šimto atskirų prietaisų a priori negali sutapti su bendrojo skaitiklio duomenimis dėl netikslumų ir neapskaičiuotų nuostolių. Todėl skirtumas yra paskirstytas tarp visų butų savininkų akcijų, atitinkančių būsto plotą.

Skaičiavimo formulėse naudojamų parametrų iššifravimas:

 • P - prašoma mokėjimo suma;
 • S - jūsų buto plotas, m²;
 • S iš viso - visų patalpų plotas, m²;
 • V - bendrojo skaitiklio įrašytas šilumos suvartojimas atsiskaitymo laikotarpiu, Gcal;
 • Vпом - per tą patį laikotarpį sunaudota šiluma, parodyta jūsų buto skaitiklyje;
 • Vр - namų rodmenų stoties ir kitų prietaisų, stovinčių negyvenamose ir gyvenamosiose patalpose, skirtumas;
 • T - kaina 1 Gcal šilumos (tarifas).

Kaip skaičiavimo pavyzdį mes priimame 36 m² ploto butą ir numinkime, kad per mėnesį individualus skaitiklis (arba atskirų skaitiklių grupė) "suvyniojo" 0,6, pagaminta iš namų - 130, o visų pastato patalpų grupė įrengė 118 Gcal. Likę skaičiai išlieka tie patys (žr. Ankstesnius skirsnius). Kiek kainuoja šildymas šiuo atveju:

 1. Vr = 130 - 118 = 12 Gcal (nustatytas indikacijų skirtumas).
 2. P = (0,6 + 12 x 36/5000) x 1700 = 1166,88 RUB.

Kai reikia apskaičiuoti viso šildymo mokesčio vertę, taikoma ta pati formulė. Kas mėnesį imamas tik šilumos energijos suvartojimo rodiklis, paimtas praėjusiais metais. Atitinkamai, suvartotos energijos kaina yra patikslinta kasmet.

Kodėl kaimyninių namų gyventojai moka skirtingas sumas už šilumą

Ši problema atsirado kartu su įvairių mokėjimo būdų įvedimu - kvadratura (standartas), bendras skaitiklis arba individualūs šilumos skaitikliai. Jei peržiūrėjote ankstesnius leidinio skyrius, tikriausiai pastebėjote mėnesio mokesčio dydžio skirtumą. Tai paaiškinama gana paprasta: esant matavimo prietaisams, nuomininkai moka už faktinius sunaudotus išteklius.

Nurodome priežastis, kodėl butų savininkai gauna įvairių sumų sąskaitas, nepriklausomai nuo jų namuose įrengtų šilumos skaitiklių:

 1. Du kaimynių pastatų šildymą tvarko įvairios šilumos tiekimo organizacijos, kurioms patvirtinti skirtingi tarifai.
 2. Kuo daugiau butų namuose, tuo mažiau galite sumokėti. Dideli šilumos nuostoliai stebimi paskutinio aukšto kambario kampuočiuose ir gyvenamuosiuose namuose, o likusios dalys ribojasi gatve tik per 1 išorinę sieną. Ir šie apartamentai - didžioji dauguma.
 3. Nepakanka vieno skaitiklio įvesties namuose. Reikalinga srauto kontrolė - rankinis arba automatinis. Vožtuvas leidžia apriboti pernelyg karšto aušalo srautą, negu šilumos tiekimo organizacijos. Ir tada imkite atitinkamą mokestį už paslaugą.
 4. Pagrindinis vaidmuo tenka dukterinio namų savininkų pasirinktai vadovybei. Visų pirma, kompetentinga verslo vykdytojas spręs klausimą dėl aušinimo skysčio apskaitos ir reguliavimo.
 5. Neekonomiškas karšto vandens naudojimas, šildomas iš centralizuoto tinklo.
 6. Problemos su skirtingų gamintojų matavimo prietaisais.

Galutinė išvada

Yra daug priežasčių, kodėl skaičiuojant šildymą kainuoja didelės sumos. Akivaizdu: pastatas su storomis plytų sienomis praranda mažiau šilumos nei gelžbetonis "devynių aukštų pastatai". Iš čia ir padidintas energijos suvartojimas, kurį nustato skaitiklis.

Tačiau prieš pastato modernizavimą (izoliaciją) svarbu nustatyti kontrolę ir apskaitą - įrengti šilumos skaitiklius visose patalpose ir tiekimo linijoje. Skaičiavimo metodas rodo, kad tokie techniniai sprendimai duoda geriausią rezultatą.

Kaip apskaičiuoti mokestis už šildymą butas

Kai atvyksta mokėjimai už būsto ir komunalines paslaugas, dažnai kyla klausimas, kodėl toks brangus šilumos tiekimas. Iš tikrųjų, sužinoti, kaip apskaičiuoti šildymo butą, nėra lengva. Norėdami tai padaryti, turite sužinoti valdymo įmonės tarifus, kurie skiriasi skirtinguose regionuose. Po to bus aišku, ar sukauptos sumos buvo sumokėtos teisingai, ar ne.

Šilumos skaičiavimo įstatymai

Pirmiausia turite suprasti, kaip apskaičiuoti mokestį už šildymą pagal standartą pagal galiojančius teisės aktus. Vėlyvojo redagavimo darbe yra įstatymas dėl šildymo - 2011 m. Gegužės 6 d. Nr. 354. Ten išsamiai reguliuojami mokėjimai už šildymą aukštybinių pastatų.

Priešingai nei ankstesniuose leidimuose, pakeista pinigų įteikimo į paslaugas metodika, susitarimų dėl sutartinių prievolių formos ir atrankiniai mokėjimai. Norint nuomininkams apskaičiuoti mokestį už šilumą, reikia kreiptis į Baudžiamąjį kodeksą, kad sužinotumėte pastato, kuriame jie gyvena, susitarimų tipą:

Mūsų straipsniai pasakoja apie tipiškus teisinių problemų sprendimo būdus, tačiau kiekvienas atvejis yra unikalus. Jei norite sužinoti, kaip tiksliai išspręsti jūsų problemą - kreipkitės į online konsultanto formą dešinėje →

Arba skambinkite telefonu (visą parą).

Tai greitai ir nemokamai!

 • bendrojo matuoklio buvimas sunaudotam šilumos tiekimui, atsitinka taip, kad jis nėra gyvenamasis patalpose;
 • kartu su bendrais namo skaitikliais savininkų apartamentuose yra skaitikliai;
 • gyvenamajame pastate nėra šilumos skaitiklių.

Išsiaiškinus šias detales, galime toliau paaiškinti, kaip apskaičiuojama mokama už gautą šildymą. Be to, pagal Rezoliuciją 354 mokėjimai už šildymą padalinami į du tipus:

 1. Už atskirą butą.
 2. Dėl obschedomovyh poreikius.

Įėjimų, rūbų ir rūsių šilumos tiekimas yra priskiriamas prie antrojo tipo. Norėdami apskaičiuoti mokestį už šildymą, jūs turite sužinoti iš HOA šių vietovių filmuotą medžiagą ir tarifus, reikalingus jiems reikalingam šilumos kiekiui palaikyti.

Tokia informacija turi būti atspausdinta vadovaujančioms įmonėms siunčiamiems mokėjimo nurodymams, kad vartotojas mokėtų po to. Jie turėtų turėti du taškus, kurie atspindi galutinę mokėjimo sumą. Praktikoje mokesčiai už šilumos tiekimo paslaugas bendrose patalpose yra aukštesni nei apartamentuose. Bet jei paskirstysite bendrą sumą visame gyvenamajame pastate, mokėjimas bus sumažintas.

Kadangi gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos atsispindi šildymo kvitose, būtina, kad jos būtų įtrauktos į pasirašytą sutartį, dėl kurios turite susisiekti su vadovaujančia organizacija.

Mokesčio už centrinį šildymą apskaičiavimas

Šiuo metu nėra vienodų standartų, pagal kuriuos mes mokame už šildymą. Vietoj to yra tik rekomendacija dėl šilumos kainų sąrašų valdymo įmonėms, tiekiančioms jas aukštybiniams gyvenamiesiems pastatams. Mokestis už šildymą priklauso nuo apartamentuose tiekiamų šilumos skaitiklių.

Be to, galutinę sumą įtakoja klimato sąlygos toje vietovėje, kurioje gyvena nuosavybės savininkai, taip pat kaip inžineriniai ryšiai yra nusidėvėję ir kaip pastatas izoliuotas, kad būtų išvengta šilumos nuostolių.

Esant mažam šildymo sistemos efektyvumui, mokesčiai už šildymo paslaugas bus didesni ištisus metus. Pagal taikytinas metodines gaires šildymo sąskaitas pagal įstatymą apskaičiuojamos toliau nurodytais būdais.

Kartais atsiranda tai, kad toje pačioje būstinėje gali būti atliekami keli šilumos tiekimo šildytuvai, taigi visi prietaisai bus labai brangūs. Tokiais atvejais būtina, kad šildymas būtų skaičiuojamas namuose esančiu matuokliu.

Namų ūkio prietaisas

Kai gyvenamasis pastatas turi šilumos skaitiklį gyvenamajame pastate, apskaitos skyrius turi apskaičiuoti šilumos tiekimą pagal specialią formulę. Kartu su šiomis mokėjimo procedūromis atliekami keli daiktai.

Pirma, reikia koordinuoti pagrindinio ploto ir konkretaus būsto šildymą, kuriam atsižvelgiama į rodiklius. Toliau reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Patikrinkite namų matavimo prietaiso rodiklius atsiskaitymo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Gautas skirtumas parodys šilumos suvartojimą gyvenamajame pastate. Tokiu būdu tinkamai atsižvelgiama į gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų šilumos tiekimą;
 • apskaičiuoti viso buto vaizdo įrašo santykį su visu pastato vaizdo įrašu;
 • sužinokite, kas sudaro valdymo organizacijos tarifą.

Mokesčio už šildymą skaičiavimo formulė yra tokia:

P = Vx (Tk / Td) xK

kur P yra mokėjimo suma, V yra skaitiklio rodmenys, Tk ir Td yra gyvenamojo būsto ir pastato, kur gyvena savininkas, metrinis plotas, K yra šildymo standartas.

Norint parodyti, kaip apskaičiuoti šilumos tiekimo mokesčius, užimkite 33 kvadratinių metrų gyvenamąją erdvę, pastatytą 6 000 kvadratinių metrų plote. Individualaus matavimo prietaiso indikatoriai buvo 80 Gcal. Pavyzdžiui, šildymo tarifas susideda iš 1000 rublių už Gkalį. Šiuo atveju galutinis mokėjimas turėtų būti:

Be to, kadangi konkrečiuose apartamentuose nėra energijos suvartojimo įrenginių, mes mokame kitus standartus buto skaičiavimui. Vidutinis standartas (W) butams sudaro rodikliai - 0,022-0,03 gigokalorii už kvadratinį metrą per mėnesį. Tokiu atveju sukaupimas dėl šilumos tiekimo apskaičiuojamas pagal šią formulę:

P = TkhWhK

Tarkime, kad rodiklis W lygus 0,025, tada mokėjimas yra:

Valdymo organizacijos, žinoma, nori apsvarstyti savo apskaičiavimo formą. Todėl rengiant sutartines prievoles rekomenduojama patikrinti, kokiais atvejais tokie metodai taikomi Baudžiamajame kodekse, nors tai bus sunku tai padaryti, šios organizacijos pageidauja slėpti tokius duomenis.

Mokesčiai už šilumos tiekimą bendrais namais ir asmeniniais skaitikliais

Su individualiu skaitikliu apmokestinimo už šildymą skaičiavimo užduotis yra supaprastinta. Esant tokiai situacijai, jūs turite tik padauginti atskirų matavimo prietaisų rodiklius pagal standartinę komunalinių paslaugų, skirtų valdymo įmonės šildymui, suvartojimą.

Jei gali būti neatitikimų teisės aktuose dėl mokėjimo už šilumos tiekimą, reikėtų sutelkti dėmesį į tarifus. Skirtumai tarp kainų skirtingose ​​šilumą teikiančiose bendrovėse gali sudaryti trisdešimt procentų. Ir skaitiklių matavimo prietaisai, didelis tarifas būsto ir komunalinių paslaugų šildymo neleis jums gauti jokios naudos iš įrengimo skaitikliai.

Iš tiesų namų savininkai nepasirinko valdymo organizacijų, ypač aukštybinių pastatų. Atsižvelgiant į tai, tikrinant sukauptas sąnaudas šilumos tiekimo paslaugoms, naudokite valdymo įmonėse galiojančius tarifus, esančius kvite.

Tačiau, perskaičiuojant šilumą, būtina atsižvelgti į viso pastato tiekiamą šilumą. Būtina apskaičiuoti tiekėjų pateiktą šilumos kiekį. Norėdami išspręsti problemą, kaip apskaičiuojamas mokėjimas už šildymą bute, naudokite šią formulę. Tai leis skaičiuoti Gcal:

V = NхSх (Tк / Тд)

kur V yra būsto savininko dalis už namų šilumos tiekimą, N - vartojimo rodiklis, S - tai bendra šios grupės medžiaga, Tk ir Td yra gyvenamojo būsto ir pastato vaizdai.

N vertė yra lygi 0,016 kalorijoms vienam kvadratiniam metrui. Pavyzdžiui, kai bendras pastato šilumos kiekis, kurio metrų plotas yra negyvenamųjų patalpų plotas 600 kv. M, apskaičiuojamas taip:

V = 0,016х600 (33/6000) = 0,05 Gkal šildymui

Be to, valdymo įmonė turi padauginti gautą rezultatą pagal tarifą. Dažniausiai su visais šilumos tiekimo mokesčiais ši dalis yra nuo penkių iki penkiolikos procentų.

Norint sumažinti šį apskaičiuotą rodiklį pagal galiojančias taisykles, turėtų būti pateiktas bendras įkainių šildymo matavimo prietaisas. Su juo, šildymo išlaidos daugiabučiame name sumažės 15-30%.

Kaip sumažinti mokestį už šildymą

Komunalinių paslaugų nuomos kainos kas ketvirtį auga, todėl šiluminės energijos sąnaudų mažinimo problema yra gana aktualus. Šis klausimas yra sudėtingas dėl centralizuoto ryšio niuansų aukštybinių pastatų.

Pažymėtina, kad centralizuoto energijos tiekimo atveju nepakanka tik šildyti išorines pastato sienas, pakeisti langus dvigubo stiklo langams - bendra mokėjimo suma bus tokia pati, perskaičiavimas nebus būtinas. Tai padės sumažinti energijos tiekimo individualių matavimo prietaisų montavimo išlaidas. Tačiau tokiais veiksmais galima susitikti su kitomis probleminėmis situacijomis:

 • daugelis to paties būsto šildymo bokštų. Šiandienos matavimo prietaisų montavimo kaina svyruoja nuo 18 iki 25 tūkst. Rublių, jie turi būti montuojami ant kiekvieno dizaino;
 • Susitarimas dėl matavimo prietaisų įrengimo yra sunku. Tam reikia, kad valdymo įmonė pateiktų technines specifikacijas, o tada, pagal jų parodymus, pasirinkite tinkamą įrenginį;
 • norint reguliariai mokėti už šildymą, matavimo prietaisai turėtų būti tikrinami pagal nustatytą tvarkaraštį, dėl kurio jie išardo įrenginį, patikrina jį ir tada jį iš naujo nustato. Visa tai taip pat kainuoja.

Tačiau net visos šios išlaidos sumažins mokėjimų už energijos suvartojimą kainą. Jei butas yra kelis stovus, turite įdiegti bendrą namų matuoklį, tačiau tokiu įrenginiu išlaidų sumažinimas nebus toks didelis.

Apskaičiuojant mokestį už šilumos tiekimą bendrame matavimo įrenginyje, tai nėra apskaičiuojami energijos tiekimo rodikliai, tačiau skirtumai tarp jų ir centrinio tiekimo grąžinimo vamzdyne. Tai yra labiau skaidrus būdas apskaičiuoti kainą. Be to, renkantis šį metodą, galima tobulinti šildymo sistemą pagal šias nuorodas:

 • Galite reguliuoti energijos suvartojimą namuose, priklausomai nuo oro sąlygų;
 • leidžia jums pasiekti geriausią mokėjimų skaičiavimo būdą. Tokiu atveju rodikliai skirstomi į apartamentus, priklausomai nuo filmuotą medžiagą, o ne į gautą šilumą.

Be to, tik vadovaujančios organizacijos darbuotojai gali visą namą prižiūrėti ir taisyti daviklį. Tačiau gyventojai teisėtai siekė pateikti visas reikiamas ataskaitas tokiai procedūrai kaip ir šildymo mokesčio patikslinimas.

Be universalaus skaitiklio įrengimo, turite įdiegti naują maišytuvą, kuris reguliuoja šilumos nešiklio, įeinančio į centralizuotą sistemą, šildymo temperatūrą.

Mokesčiai už šilumos tiekimą skirtingais sezonais

Valdymo įmonės ir šiluminės energijos tiekėjai neįtraukia galimybės pasirinkti tam tikro sezono apmokestinimo būdus šildymui. Jie nusprendžia tai patys, be nuosavybės savininkų sutikimo, taip pat įvedė mokėjimo dažnumo koeficientą, kai jie visą metus moka už šilumos tiekimą tolygiai. Kartais yra išimčių, mokėjimo grafikas derinamas su būsto kooperatyvo ar būsto kooperatyvo administracija.

Vasarą renkantis mokestį už šildymą yra šios funkcijos:

 • Neįmanoma patikrinti šilumos energijos mokesčių teisingumo. Apskaitos įmonės valdymo įmonės skaičiavimuose naudojami labai sudėtingi ir gudri metodai;
 • mokėdami už šildymą vasarą, savininkai yra tolygiai pakraunami. Tuo pačiu metu kainuos šildymo kaštai yra tokie pat rodikliai vasarą ir žiemą. Tai reiškia, kad gautos šildymo sąskaitos bus lygios ir sausį, ir liepos mėnesį;
 • Galite pasirinkti sezoninių mokėjimų už šilumą būdą, kai įrengiami dozavimo prietaisai, dėl kurių dauguma daugiabučio namo nuomininkų pageidauja įrengti bendruosius namų šilumos skaitiklius.

Lyginant kainų etiketes ištisus metus ar sezoniškai, akivaizdu, kad išlaidos bus mažesnės, palyginus su antruoju metodu.

Dujų ir elektrinis šildymas

Pirmajai galimybei dauguma nekilnojamojo turto savininkų nori išeiti iš centralizuotos šildymo sistemos, kad vasarą nebūtų mokama už šildymą. Alternatyvus pasirinkimas yra autonominis dujų ir elektros katilų sujungimas.

Tačiau iš tikrųjų su tokiais šilumos energijos įsigijimo būdais butuose susiduriama su daugybe probleminių situacijų. Iš kurių pagrindinis yra valdymo įmonės sutikimas tokių įrenginių įrengimui gyvenamajame rajone. Tais atvejais, kai teisėtai įrengti, yra tokios situacijos:

 • mokesčiai už dujų suvartojimą bus apmokestinami pagal bendrąsias sąlygas. Prieš apskaičiuojant gautus išteklius, turite įdiegti dujų matavimo prietaisą;
 • be to, būtina sumokėti už pastato bendrų patalpų šilumos tiekimą, tokiu atveju šildymo perskaičiavimas yra aprašytas aukščiau;
 • Draudžiama katilo įrangą sujungti su centralizuota šildymo sistema, iš anksto uždarius sistemą, nes tai atvers grandinę.

Taip pat galima perskaičiuoti mokesčius šildymui jo naudai, kai įrengiami elektriniai šilumos punktai bute. Įdiegdami ją, parengite lengvatinius tarifus iš bendrovių, tiekiančių elektros energiją. Bet tai įmanoma tik tuomet, kai namuose nėra dujų tiekimo. Jei jis yra, tada elektros kaina kainuoja pagal bendrąsias sąlygas.

Taip pat galima gauti perskaičiavimą už šildymą, kai kreipiamasi dėl išmokų ir subsidijų. Tačiau šiuo metu tai yra labai sudėtinga. Net pateikus visą dokumentacijos paketą, galima atsisakyti išduoti leidimą, ir tai užtruks daug laiko patvirtinant prašymus sumažinti mokėjimų sumą. Šiuo atveju, klausimas, ar mokėti ne šildymo sezono metu, vadovaujančiosios organizacijos nusprendžia tik jų naudai.

Individualūs matavimo prietaisai

Atskirų matavimo prietaisų montavimas butuose nereiškia, kad jūs turite sumokėti tik už sunaudotą šilumos energiją. Kai kurie įrengia šiltas grindis savo namuose, kurie įrengiami naudojant bendrą šildymo sistemą, o kiti montuoja daugiapakopę bateriją. Tuo pat metu jie apmokestina bendrą šildymo mokestį. Tokiose situacijose yra naudinga įrengti individualų šilumos skaitiklį energijos suvartojimui.

Jei bute yra šilumos skaitiklis, vartotojas moka tik už šilumos energiją, kuri pateko į šį konkretų kambarį. Galų gale indikatoriai pašalinami iš vamzdžių, kurie įmontuoti prie įleidimo angos ir išleidimo angos. Skirtumas parodymų ir gaunamos energijos kiekio, kuris buvo būtent šiame kambaryje, už kurį jis turės sumokėti. Taip pat yra dar vienas pelningas niuansas. Kai vanduo patenka žemiau standartų, šildymas apskritai nėra apskaičiuojamas.

Neleistinai įrengti matavimo prietaisai gyvenamosiose patalpose yra draudžiami. Tokius darbus privalo atlikti įgaliotų licencijuotų organizacijų, kurios yra įgaliotos vykdyti tokią veiklą, darbuotojai. Norėdami įdiegti, reikia parengti projektą ir jį suderinti, kuris gali kainuoti daug daugiau nei matavimo prietaisas.

Be to, yra techninių problemų. Esant horizontalių laidų klausimai paprastai nėra. Skaitikliai įstatomi į įleidimo ir išleidimo vamzdžius. Bet iš tikrųjų daugiaaukščiuose pastatuose - vertikalios laidų, ty stalčių, yra visose patalpose. Šiuo atveju metro įrengimas kiekviename vamzdyje yra per brangus.

Į kiekvieną bateriją galima priskirti paskirstytojus, kad būtų galima apskaičiuoti energiją montavimo vietoje. Tada, remiantis rodmenimis, energijos kiekis apskaičiuojamas kiekvienam rodiklių vienetui. Tada, padauginus šį skaičių su platintojo rodmenimis, bus išleistas galutinis rezultatas, pagal kurį mokama šiluma.

Išvada

Tačiau platintojų buvimas nesuteikia vienintelis tinkamas naudojamos šilumos indikatorius, nes jei jis bus sumontuotas nedidelėje baterijoje, bent jau daugelyje sekcijų bus nustatyti tie patys skaičiai. Tokiu atveju kelios sekcijos duos daugiau šilumos. Be to, šilumos tiekimui tokiu būdu apskaičiuoti reikia, kad namas turėjo bendrą matavimo prietaisą, 75 proc. Savininkų turėjo platintojus, o baterijose - termostatai.

Mokant už šildymą platintojams kyla klausimas - kaip patikrinti mokesčio teisingumą? Norėdama ne apskaičiuoti mėnesines išlaidas, valdymo įmonė leidžia preliminarius tarifus, kuriais nuosavybės savininkai atlieka mokėjimus. Baudžiamojo kodekso administracija atlieka skaičiavimus su išteklių tiekimo organizacijomis pagal matavimo prietaisų nuorodas. Du kartus per metus reikia perskaičiuoti šildymą ir reguliavimą. Tuo pačiu metu apskaičiuojamas skirtumas tarp atliktų mokėjimų ir faktinio suvartojimo, pagal kurį tarifai mažinami arba papildomi.

Tai padeda sumažinti šildymo paslaugų kainą, tačiau tik tada, kai butas tiekiamas žemiau normos. Kitais atvejais tai yra nepelninga.

Kaip apskaičiuoti mokesčiai už šildymą pagal standartą?

Šildymo tarifai kasmet didėja, ir daugelis vartotojų yra suinteresuoti tuo, ką jie moka, ir kodėl mokėjimo numeriai tampa vis labiau ir labiau. Šildymo kaina skaičiuojama pagal standartinį šilumos suvartojimą, o daugiabučiuose namuose tai priklauso nuo šildomo ploto ir bendrų namų išlaidų.

Kiekvienas vartotojas turėtų žinoti, kaip atliekamas šildymo mokesčio apskaičiavimas pagal standartą, kad būtų galima kontroliuoti valdymo įmonės teisingumą.

Mokesčio už šildymą skaičiavimo reguliavimo bazė

Mokestis už šildymą priklauso nuo įvairių veiksnių.

Rusijoje yra du pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos apskaičiuojamas mokėjimas už šildymą. Pirmasis iš jų - Vyriausybės dekretas Nr. 354 nuo 2006 06 05. Ji reglamentuoja daugiabučių namų nuomininkų viešųjų paslaugų teikimo taisykles. Šis dokumentas tapo alternatyva 2006 m. Gegužės 23 d. Vyriausybės dekretui Nr. 307, tačiau praktiškai senasis dekretas vis dar galioja.

Sprendimas dėl taisyklių, pagal kurias mokami mokėjimai, atliekamas vietos lygiu, regionas pats pasirenka geriausią variantą. Tarp jų yra labai svarbus skirtumas: pagal Dekrete Nr. 354 nustatytas taisykles šildymo mokesčiai imami tik šildymo sezono metu, o ne paskirstomi per visus metus. Viena vertus, tai supaprastino skaičiavimo metodą, kita vertus, padidėjo finansinė našta vartotojui.

Pagal naujas taisykles, nuo spalio iki gegužės mėnesio nuoma labai padidėja, nes į jį įtraukiamos šildymo išlaidos. Daugeliui vartotojų sunku sumokėti daugiau sąskaitų, todėl skolos padidėjimas. Pagal tradicinius metodus, nustatytus taisyklėse. Nutarimas Nr. 307, vartotojai ištisus metus moka maždaug tokį patį sumą už butą ir yra pakoreguoti atsižvelgiant į bendrą tarifų padidėjimą.

Mokesčio už šilumą dydis priklauso nuo įrengto bendro namų skaitiklio, šilumos skaitiklių buvimo apartamentuose, taip pat nuo jutiklių platintojų prieinamumo gyvenamosiose ir negyvenamose patalpose.

Mokesčio apskaičiavimas, kai nenustatytas namo skaitiklis

Bendras namo skaitiklis leidžia sutaupyti

Jei daugiabučiuose namuose nėra namų matavimo prietaiso, šildymo mokestis apskaičiuojamas remiantis trimis pagrindiniais veiksniais:

 • Šildymo standartas. Tai gigakalorijų skaičius, reikalingas šildymui iki reikiamos vieno kvadratinio metro temperatūros. kvadratinis metras. Kiekvienas regionas turi savo standartą, priklausomai nuo klimato sąlygų.
 • Šildymo tarifas. Tai yra vienos šio regiono šilumos gigakalorijos kaina.
 • Šildomo ploto dydis. Daugiabučiuose namuose nėra lodžijos arba balkono zonos.

Taigi šiuo atveju šildymo plokštės skaičiavimas atliekamas pagal gana paprastą formulę:
Mokesčiai = standartinis * tarifas * butas plotas, standartas ir tarifai, kuriuos nustato regioninės valdžios institucijos.

Bendra šilumos kaina nepriklauso nuo faktiškai suvartotų šiluminės energijos kalorijų kiekio, taigi šis skaičiavimo metodas naudojamas vis mažiau ir mažiau. Dabar visoje Rusijoje vyksta šilumos tiekimo efektyvumo didinimo kampanija, todėl aktyviai įrengiami šilumos skaitikliai.

Mokesčio apskaičiavimas įdiegto visų namų skaitiklių

Šiandien labiau paplitusi situacija yra tai, kad daugiabučiuose namuose montuojamas namo matuoklis, o bute nėra individualių šilumos suvartojimo skaitiklių, daugelyje namų inžineriniai projektai yra tokie, kad atskirų skaitiklių tiesiog neįmanoma įtraukti į šildymo sistemą, o kiekvienas vartotojas negali savarankiškai padidinti ar sumažinti šildymas Šiuo atveju apskaičiavimas atliekamas remiantis keturiais pagrindiniais parametrais:

 • Bendras namo šilumos energijos suvartotas kiekis, nustatomas pagal bendrojo namo skaitiklio parodymus. Jo montavimas leidžia neatsiskaityti už prarastą kelyje kelią dėl neužšąlintų šildymo tinklų ir kitų šildymo tinklų problemų.
 • Šildomos ploto buto vartotojui arba negyvenamoms patalpoms.
 • Bendras pastato šildomas plotas. Atsižvelgiama į visas gyvenamasis patalpas, taip pat įėjimus, pritvirtintas parduotuves, prijungtas prie bendros šildymo sistemos ir tt
 • Įstatymais nustatytas šilumos tarifas. Tarifus nustato vietos valdžios institucijos.

Skaičiavimo formulė yra tokia: Mokestis už šilumą = bendra suma * buto plotas / namo plotas * fiksuotas tarifas. Taigi mokesčių paskirstymas tampa teisingesnis, nes kiekvienas namas iš tikrųjų moka tik už save.

Tačiau net ir šiuo atveju skaičiavimo sistema nėra ideali: kadangi vartotojai neturi galimybės kontroliuoti šilumos suvartojimo, dažnai būtina tiesiog "šildyti gatvę", o dėl pertekliaus šilumos išleidimas yra nereikalingas. Tokiu atveju jūs vis tiek turėsite sumokėti už tai visiškai. Dėl to tampa vis labiau populiarėjanti modernesnė skaičiavimo versija su individualiais skaitikliais.

Mokesčio apskaičiavimas, kai įrengiami atskiri skaitikliai

Individualus matuoklis leidžia jums sumokėti už faktiškai sunaudotą šilumą

Jei visose apartamentuose bus įrengti individualūs šilumos vartojimo matuokliai, apskaičiavimas tampa vis sudėtingesnis, tačiau dėl to vartotojas moka už faktiškai naudojamą energiją, ir ši galimybė pasirodys esanti labiausiai pelninga. Apskaičiuojant atsižvelgiama į šiuos parametrus:

 • Namų ar negyvenamųjų patalpų sunaudotos šilumos kiekis nustatomas pagal individualaus skaitiklio nurodymus. Apskaitos prietaisuose turi būti įrengta ne mažiau kaip 95% pastato patalpų.
 • Namų skaitiklio suvartojamos šilumos kiekis yra įvertintas remiantis bendrosios namo skaitiklio rodmenimis.
 • Buto plotas, už kurį skaičiuojami mokesčiai už šildymą.
 • Bendras šildomas plotas namuose. Atsižvelgiama į gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą.
 • Vyriausybė nustatė šilumos energijos tarifą.

Apskaičiuojant visus šiuos parametrus atsižvelgiama pagal šią formulę: mokesčio dydis = (individualus šiluma + visa šiluma * buto plotas / bendras plotas) * tarifas.

Individualių skaitiklių rodmenų suma yra atimama iš bendro paskirties skaitiklio parodymų, o pusiausvyra yra paskirstyta visiems vartotojams. Taigi namo nuomininkai savarankiškai moka už įėjimo ir kitų bendrų patalpų šildymą, tačiau pagrindinis skaičiavimas remiasi individualiais skaitikliais.

Tai gali žymiai sumažinti šildymo išlaidas, nes ji neturi mokėti už nusidėvėjusius tinklus ir begalines komunalines avarijas. Ir vis dėlto alternatyva su individualiais skaitikliais ne visada įmanoma suprasti: dažniausiai namų namuose montuojamas namas, todėl gyventojai vis tiek dalinai moka vienas už kitą. Tai taip pat sukelia sunkumų sprendžiant skolininkus: jie negali būti atjungti nuo vienos šildymo sistemos, todėl jie ir toliau naudoja kitų asmenų mokamą šilumą.

Mokesčio už šilumą apskaičiavimo tvarka pagal 2006 m. Taisykles

Pagal taisykles kiekvienais metais reikėtų perskaičiuoti

Jei mokestis už šilumą apmokestinamas pagal senąsias taisykles, o namuose įrengiamas namo matavimo prietaisas, tuomet visi vartojimo įplaukų skaičiai priklausys nuo to, kiek šilumos pastaruosius metus sunaudojo daugiabutis pastatas.

Ši vertė yra padalyta į bendrą pastato plotą, atsižvelgiant į gyvenamuosius apartamentus ir negyvenamąsias patalpas, pvz., Biurus ir parduotuves. Rezultatas - 1 kvadratinio šilumos kiekis. kvadratinis metras, jis suskirstytas į 12 mėnesių.

Po to vidutinis mėnesinis energijos suvartojimas dauginamas iš vietinės valdžios patvirtintos tarifo. Gautą vertę reikia padauginti iš buto ploto. Skaičiavimo pavyzdys, pagrįstas 2011 m. Iževsko tarifais. Pasak bendrosios paskirties skaitiklio, per vienerius metus sunaudota šilumos suma buvo 990 gigakalorijų.

Bendras visų namų apartamentų ir bendrų plotų bendras plotas yra 5500 metrų. Po skaičiavimo paaiškėja, kad per metus 1 kv. metras išleido 0,015 gigacalorie per mėnesį. Gautas mėnesio vidutinis tūris padauginamas iš 1 gigacalorijos šilumos kainos pagal nustatytą tarifą. 943.60 (tarifas) * 0.015 * 1.18 (PVM) = 16.70 RUB už 1 kv.m. metrinis šildomas plotas.

Gautą vertę reikia padauginti iš kiekvieno konkretaus buto ploto. Jei, pavyzdžiui, yra 45 kvadratiniai metrai. metrų, tada bendra mėnesinė šildymo kaina bus 751,5 rubliai per mėnesį. Tai yra skaičius, kurį nuomininkai visą metų sąskaitas pamatys, nes per mėnesį neatsižvelgiama į šilumos kiekį, tačiau atsižvelgiama į vidutinį mėnesinį suvartojimą praėjusių metų pabaigoje.

Kaip skaičiuojamas šildymo mokestis pagal šias taisykles, jei namuose nėra sumontuotas namo matuoklis? Šiuo atveju naudojamas standartas - reikalingas šilumos kiekis šildymui. Kiekvienam namui nustatoma atskirai, ši informacija turėtų būti viešai prieinama vartotojams. Jei kreipiatės į valdymo įmonę, daugiabučio namo nuomininkas turėtų gauti visą informaciją apie tai, kaip apmokestinama šiluma.

Pagal dekreto Nr.307 taisykles kiekvienais metais namuose reikia perskaičiuoti. Jame atsižvelgiama į per praėjusius metus sunaudotą šilumos kiekį, ir remiantis jo apskaičiuojamas naujas mokestis.

Jei sąskaitoje faktūroje esantys numeriai sukelia savininkui abejonių ir atrodo per aukšti, jis turi teisę reikalauti perskaičiuoti. Norėdami tai padaryti, pranešimas yra parašytas ir išsiųstas valdymo įmonei, būtina nurodyti laiką, kurį reikia perskaičiuoti. Komunalinės paslaugos neturi teisės atsisakyti apskųsti, atsakymas pateikiamas per 4 dienas. Jei po perskaičiavimo atsiranda permoka, ji turėtų būti atimta iš kito mėnesio skolos.

Žinios apie įstatymus leidžia kovoti už savo teises ir siekti teisingumo. Reguliarus tarifų didinimas kelia rimtą naštą šeimos biudžetui, todėl jūs turite gauti sąžiningą šilumos nuostolių apskaitą.

Kaip apskaičiuoti mokesčius už šildymą, galite sužinoti iš vaizdo įrašo:

Numatoma formulė: kaip sumokėti už šildymą butą

Visi turėtų žinoti, kaip apmokestinti butą šildymui. Ši informacija padės suvokti, kas yra įtraukta į kainą. Be to, jo formavimas vyksta remiantis tam tikrais dokumentais.

Svarbūs skaičiavimai

Kaip skaičiuojamas buto šildymas? Atitinkamas Vyriausybės dekretas patvirtina dokumentų atsiskaitymo ir pateikimo tvarką. Yra numatyta tam tikra viešųjų paslaugų teikimo tvarka butų ir namų savininkams. Kitoje rezoliucijoje buvo patvirtintos taisyklės, kaip teikti analogiškas paslaugas visiems Rusijos Federacijos piliečiams.

Susidūrę su klausimu, kaip apskaičiuoti mokesčio už šildymą, turite laikytis iš pradžių priimtų taisyklių ir vėlesnės versijos. Vis dėlto reikėtų naudoti tik naujausią 2011 m. Versiją, tačiau laikotarpis, susijęs su perėjimu prie jo, tęsiasi. Vietos valdžios institucijos regioniniu lygmeniu nustato būtinų dokumentų, kuriuos reikia laikytis, sąrašą.

Kaip apskaičiuoti mokestį už šildymą pagal dekreto Nr. 354 nustatytas taisykles? Nustatyta tvarka nustato mokėjimų surinkimą ne visus metus, bet tik šildymo laikotarpiui. Jei objekto gyvenamoji vieta yra Maskvos regionas, o mokesčiai už šilumą atliekami tik nuo spalio iki gegužės, tada mes galime saugiai vadovautis pateikta informacija. Jei mėnesių skaičius skiriasi, būtina imtis veiksmų pagal Taisyklių Nr. 307 nustatytas taisykles.

Mokant tik per šildymo sezonus skaičiavimo procesas yra daug lengvesnis ir patogesnis. Tai yra didelis gyventojų pasiekimas ir pliusas. Praktikoje tampa aišku, kad šildymo mokestis, nustatytas vėlesniam gyvenamųjų patalpų laikotarpiui, yra šiek tiek didesnis už anksčiau priimtą sumą. Taip yra dėl to, kad mokėjimai buvo suskirstyti į visus 12 mėnesių. Daugeliu atvejų tai sukelia nepatogumų.

Kaip apskaičiuojamas mokėjimas už šildymą butuose? Skaičiavimo algoritmą veikia keletas veiksnių. Tarp jų yra:

 • buvimas viename metre gyvenamoje patalpoje (daugiabučiuose namuose);
 • šilumos skaitiklių prieinamumas kiekviename bute ir negyvenamoje patalpoje;
 • platintojų buvimas (jie turi būti pusėje negyvenamųjų ir gyvenamųjų namų daugiabučio namo).

Skaičiavimo formulė

Pagal taisykles, jei šilumos matavimas atliekamas naudojant bendrą buitinį prietaisą, mokestis bus skaičiuojamas pagal nustatytus parametrus. Šilumos suvartojimas šildymui gali skirtis kiekviename konkrečiame šalies regione. Ji nustato gigakalorijų skaičių, reikalingą šildyti plotą 30 kalendorinių dienų.

Vietos valdžios institucijos individualiai patvirtina šildymo tarifą kiekvienam regionui. Kalbama apie 1 gkalą šildymui. Svarbus parametras yra gyvenamųjų patalpų plotas. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad šildomoje patalpos zonoje nėra balkono arba lodžijos.

Formulė, pagal kurią galite apskaičiuoti mokestį, nesant individualaus ar bendro namų skaitiklio, reiškia tokių verčių dauginimą:

 1. Šildymo standartas.
 2. Bendras gyvenamojo ar negyvenamojo tipo plotas.
 3. Konkrečios suvartotos energijos sąnaudos (šiluma).

Jei išsamiau išnagrinėsite skaičiavimo formulę, turite padauginti gigakalorijų skaičių šildymui patalpoje, esant 1 hl kainai, o tada padauginkite iš buto ploto.

Skaičiavimas kitomis sąlygomis

Norėdami apskaičiuoti mokestį už energiją, jei nėra daugiabučio namo skaitiklių, tačiau esant bendram buitiniam prietaisui, turite laikytis toliau pateiktos skaičiavimo tvarkos. Mokestis pagal aprašytą tvarką taikomas tik tiems namams, kur beveik nėra visų butų ir negyvenamųjų patalpų metrų.

Naudojama formulė pirmiausia apskaičiuoja bendro individualaus būsto ploto santykį su bendru būsto plotu. Be to, gautą vertę reikia padauginti iš šiluminės energijos sąnaudų ir gigakalorijų, sunaudotų per apskaičiuotą laikotarpį, skaičiaus. Išleistos energijos kiekis nustatomas remiantis bendrojo buitinio prietaiso parodymais.

Jei ne visi apartamentai yra aprūpinti skaitikliais, bet, pavyzdžiui, tik 95%, aukščiau paminėtas algoritmas gali būti naudojamas apskaičiavimui.

Supaprastinta verte mokama šiluma, naudojant visą šilumos energijos kiekį, naudojamą namuose. Kiekvieno buto dalis turi būti apskaičiuota. Gautą šilumos kiekį reikia padauginti iš taikomo tarifo, kuris yra tinkamas konkrečiam regionui.

Įvairūs skaitikliai

Šildymo kaštų skaičiavimui būdingi tam tikri ypatumai, jei aukštybiniame pastate įrengti bendras metras ir atskiri skaitikliai šilumos kiekiui matuoti visuose butuose (tai taikoma ne tik gyvenamosioms patalpoms). Pagrindinis dalykas yra paaiškinti, ar matavimo prietaisai yra prieinami visuose apartamentuose.

Šiuo atveju formulėje yra šie rodikliai. Paimkite tam tikrame objekte naudojamą šilumos kiekį (gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems patalpoms). Jis nustatomas remiantis individualių ar bendrų skaitiklių rodikliais, susijusiais su buto apskaitos prietaisu. Nustatykite komunalinių išteklių kiekį, dėl kurio jie patenkina bendruosius namų poreikius. Tuo pačiu metu juose įrengti kolektyviniai prietaisai, kurie leidžia tiksliai apskaičiuoti sunaudotą šiluminę energiją.

Jame atsižvelgiama į bendrą namo plotą, kuriame daugiausia sujungiami gyvenamieji ir negyvenamieji nekilnojamojo turto objektai, taip pat bendras atskirų objektų, esančių šiame daugiabučiuose, plotas. Būtinai atsižvelkite į kiekvieno regiono šilumos kainą.

Mokestis gali būti mokamas, jei atliekami tokie skaičiavimai: buto plotas yra padalintas iš namo ploto ir padauginamas iš viso pastato, kuriame yra butai, kaupimo reikmėms. Tada apibendrinkite su pirmojoje patalpoje sunaudojamos energijos kiekiu. Paskutiniame žingsnyje, jūs turite padauginti gautą skaičių pagal aktyvųjį tarifą.

Šios lentos pasirinkimo esmė yra ta, kad vieno buto gyventojų sunaudotos šilumos kiekis padidėja dėl bendros šilumos dalies, sunaudotos pagal bendrųjų namų poreikius.

Jei bendras skaičius viršija iš anksto sumokėtą sumą, jis bus įskaitytas į mokėjimą, kurį asmuo ketina daryti. Jei gausite mažesnę vertę, turėsite sumokėti papildomai. Veiksmas pagrįstas korekciniais mechanizmais.

Esant vožtuvams

Ką daryti, jei platintojai yra įdiegti? Tai jutikliai, kurie ant akumuliatoriaus yra sumontuoti iš išorės. Jie atsižvelgia į akumuliatoriaus išsiskiriančios šilumos kiekį išorinėje aplinkoje. Šis prietaisas yra panašus į skaitiklį, tačiau jis veikia skirtingai.

Jei laikykitės komunalinių paslaugų teikimo taisyklių, turite atsižvelgti į tai, kad vyriausybės dekretas Nr. 354 turi tam tikrą standartą. Komunalinių paslaugų apskaita apskaičiuojant procesą lemia vožtuvų rodmenų naudojimą.

Daugiaaukštis pastatas turėtų turėti namų matavimo prietaisą, skirtą kolektyviniams tikslams. Svarbu, kad platintojai būtų įrengti tokiuose apartamentuose, kurie kartu sudaro daugiau nei pusę visų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų.

Jei šie reikalavimai bus įvykdyti per 1 metus (jeigu gyventojai nusprendžia dažniau), šiluminės energijos mokėjimas pagal paskirstymo įrenginius bus sureguliuotas pagal jutiklio rodmenis.

Apskaičiuojamos formulės turi rodiklius:

 1. Mokestis už šildymą konkrečiame kambaryje, kuriame yra jutiklis, kuris turi būti reguliuojamas.
 2. Butų ir negyvenamųjų patalpų skaičius viename daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti specialūs matavimo prietaisai.
 3. Bendras platintojų, esančių toje pačioje gyvenamojo būsto vietoje, skaičius.
 4. Išnaudotos paslaugos, susijusios su šilumos energija, dalis, kuriai priklauso atskiras platintojas. Į šią dalį atsižvelgiama į sunaudotą šilumos kiekį kiekviename kambaryje su jutikliais.

Ankstyvas sprendimas

Pagal dokumentą Nr. 307, mokėjimo taisyklės priklauso nuo to, ar yra daugybės butų namuose matuoti energijos matavimo prietaisai. Apskaičiuotos manipuliacijos sumažinamos iki apmokestinimo per visus metus.

Nuomininkų sumokėta suma už sunaudotą energiją gali būti patikslinta.

Mėnesio dydis šildymui įvairių tipų patalpose daugiabučiuose su platintoju apskaičiuojamas pagal panašią formulę, kuri naudojama butams su metrais. Pakanka, kad bendras gyvenamojo objekto plotas būtų padaugintas iš sunaudojamos šilumos energijos per praėjusį laikotarpį (metus). Gautas skaičius dauginamas iš tarifo.

Mokėjimo suma koreguojama kiekvienais metais naudojant konkrečią formulę. Jame atsižvelgiama į mokestį už šilumą, kuris paimamas iš bendrosios apskaitos įrangos pastatuose. Mokestis įvertintas pagal standartinę vertę butams, kuriuose nėra jutiklio. Jums reikia žinoti kitus rodiklius, kurie pažymėti taisyklėse. Pavyzdžiui, tai yra mokėjimo sumų, susijusių su konkrečiu matavimo prietaisu, dalis.

Kiekvienas žmogus neturėtų sunkumų skaičiavimo procese. Norint atsižvelgti į tarifų padidėjimą ir kitus kriterijus, būtina nuolatos stebėti įstatymų pakeitimus.

Jei kyla sunkumų, galite kreiptis į atitinkamą įgaliotąją tarnybą gyvenamojoje vietoje.

Top